احمد بن ابراهيم بن مخلّد گويد: در بغداد به محضر مشايخ -رضى اللَّه عنهم- درآمدم و شيخ ابوالحسن علىّ بن محمّد سمرىّ – قدس اللَّه روحه- ابتداء به من گفت: خداوند علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه قمّى را رحمت كند. گويد: مشايخ تاريخ آن روز را نوشتند، و بعد از آن خبر آمد كه وى در همان روز درگذشته است، و ابوالحسين سمرى نيز بعد از آن در نيمه شعبان سال ۳۲۸ درگذشت.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، صص: ۲۷۱-۲۷۲، ح ۳۳)