احمد بن ابراهيم بن مخلّد گويد: در بغداد به محضر مشايخ – رضى اللَّه عنهم- درآمدم و شيخ ابو الحسن علىّ بن محمّد سمرىّ – قدس اللَّه روحه- ابتدائا به من گفت: خداوند علىّ بن الحسين بن موسى بن بابويه قمّى را رحمت كند. گويد: مشايخ تاريخ آن روز را نوشتند، و بعد از آن خبر آمد كه وى در همان روز درگذشته است، و ابو الحسين سمرى نيز بعد از آن در نيمه شعبان سال سيصد و بيست و هشت درگذشت.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، صص: ۲۷۰-۲۷۱، ح ۳۳)