علىّ بن محمّد صيمرىّ رضى اللَّه عنه نامه‏اى نوشت و (از امام علیه السلام) درخواست كفنى كرد. جواب آمد: او در سال هشتاد يا هشتاد و يك بدان نيازمند خواهد شد. و او در همان وقتى كه معيّن فرموده بود درگذشت و يك ماه پيش از آن، برايش كفن فرستاد.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص:۲۶۶، ح ۲۷)