علاّمه طباطبایی در خصوص آثار باور به امام غائب از نظر شیعه چنین می‌نگارد:
تصوّر ظهور حضرت مهدی در ردیف تصوّر قیامت می باشد که مشابه اعتقاد به پاداش و جزای اعمال، موجب حفاظت حیات معنوی مسمانان می شود؛ این باور مربوط به دو قرن و نیم پس از ظهور اسلام نیست، بلکه پیامبر پیش از ولادتش بشارت داده اند و برای شیعیان معتقد از آغاز نقطه امید بوده است. باور به ظهور مهدی به انسان نوید می دهد که جهان بشری سرانجام روزی به کمال مطلوب – که حیاتِ سراسر سعادت و خوشبختی و کامیابی است – دست خواهد یافت. با وجود ایمان به چنین حقیقتی تصوّر شکست خوردن و بی فایده بودن تلاش برای انسان مسلمان محال است. با چنین ایمان، مسلمان پیوسته خود را کامیاب می یابد و هرگز در اثر انباشت مشکلات و گرفتاری‌ها امید نجات و رستگاری را از دست نخواهد داد.

اندیشه مهدویت، انگيزه ای براي پویای شیعه در طول تاریخ شده است . امید به آینده روشن عنصر مخرّب حیات بشر یعنی نا امیدی را از میان می برد.
بِرترانْد آرتور ويليام راسل (۱۸۷۲ – ۱۹۷۰م.) انديشمند بريتانيايى در كتاب “Has Man A Future” مى‏نويسد:
ملّت‏هايى كه سرگرم جنگ سرد اند، ساليانه ۳ هزار ميليون پوند يا در هر ثانيه ۶۶,۰۰۰ پوند در راه تدارك آدم كشى خرج مى‏كنند! … بيش از نيمى از مردم جهان به مقدار كافى غذا نمى‏خورند؛ نه به آن جهت كه لازم است اين طور باشد؛ بلكه بدان جهت كه ملّت‏هاى ثروتمند ترجيح مى‏دهند به كشتن يكديگر مشغول شوند تا به ملّت‏هاى فقيرتر يارى كنند !
او در فصل “دانشمندان و بمب هيدروژنى” مى‏نويسد:
«اگر جنگ عمومى آغاز شود و اسلحه‏اى كه امروزه در دسترس است، مورد استفاده واقع شود، احتمال آن مى‏رود كه جهان چنان آغشته به ذرّات راديو اكتيو گردد كه جنگ منجر به نابودى همه‏ى ملّت‏ها شود؛ اعمّ از متخاصم و بى‏طرف.» ناراحتى اين نويسنده و يأس او از آينده به قدرى است كه در فصل نهايى كتاب مى‏نويسد:
من در لحظه‏اى تاريك (ژوئيه ۱۹۶۱ ميلادى) به نوشتن مشغول ام و نمى‏دانم نژاد بشر آن قدر دوام مى‏كند كه نوشته‏ى من منتشر يا در صورت انتشار، قرائت شود يا نه ؟!! …
اوضاع امنيّت اجتماعى بسيار اسفبار حاکم بر جهان چنین ناامیدی را میان اندیشمندان جهان افزایش می دهد. در بيشتر جوامع، ناهنجارى‏هاى اجتماعى به صورتى دهشت‏بار حيات اجتماعى را تهديد مى‏كند. سير جنايات رو به افزايش است. سرقت، قتل، تجاوز، آدم ربايى، آدم‏فروشى و … به شكل عجيبى رو به فزونى نهاده است. گزارش‏هاى مستندى كه از كشورهاى جهان مى‏رسد گواه روشنى از بروز اين ناامنى است.
ناامنى اقتصادى‏اى كه شركت‏هاى بزرگ و چند ملّيتى بر سرتاسر جهان عرضه مى‏كنند، امنيّت كار و تلاش سالم را در بسيارى از مناطق جهان به مخاطره افكنده است.
بى‏اعتمادى اجتماعى، بى‏ثَباتى اقتصادى، سير فزاينده‏ى جرايم و مفاسد جمعى، گسترش روزافزون اعتياد به مواد مخدّر و نوشيدنى‏هاى الكلى حتّى در سنين نوجوانى، حيوان صفتى در روابط جمعى، شكسته شدن حريم حياى عمومى و عريان زيستى، رسميّت ازدواج‏هاى همجنسى، ارتباطات آشكار جنسى، ناپايدارى پيوندهاى خانوادگى و افزايش روزافزون آمارهاى طلاق و عدم گرايش جوانان به تشكيل خانواده و … همه و همه گزارش‏هاى تلخى است از سيْر فزاينده‏ى ناامنى‏هاى اجتماعى و عدم توانايى فراهم سازى امنيّت اجتماعى در جهان.
این اوضاع دست‏يابى به امنيّت فردى نيز در بسيارى از شهرها ناممكن مى‏نمايد؛ زيرا تأمين امنيّت فردى در گرو امنيّت اجتماعى و امنيّت كشورى و امنيّت منطقه‏اى است. با وجود ارتباط ريشه‏اى افراد با بخش‏هاى مختلف جامعه و شدّت وابستگى مردم به زندگى در سايه‏ى فن آورى، تقريباً زندگى فردىِ بريده از پيوندهاى اجتماعى در بسيارى از مناطق جهان ناممكن شده است و طبعاً اگر در كشورى ناهنجارى‏هاى سياسى و اجتماعى رخ دهد، بر افراد آن جامعه نيز تأثير خواهد داشت.
نیز در اثر خلأ عقيده و انديشه‏ى مذهبى در جهان، تعادل روانى بسيارى از مردم به هم خورده است. بروز خودكشى، حتّى در سنين پايين، افزايش بيمارى‏هاى عصبى و ناهنجارى‏هاى رفتارى و افزايش روز افزون استفاده از قرص‏هاى عصبى در اكثر كشورهاى جهان گزارشى است مستند از اين عدم ثَبات فردى و نبود امنيّت روانى در ميان آحاد مردم.
فِقدان عقيده‏ى مشتركِ صحيح به خداى جهان و وجود ترس از آينده و تاريك بودن چهره‏ى زمان آتى در ديدگاه بسيارى از مردم ناامنىِ روانى و مشكلات روحى را افزايش داده است.
تمدّن امروزِ جهان رويارويى عقيدتى را تشديد مى‏كند و بحران‏هاى اقتصادىِ ناشى از طبيعت و سرشت اين تمدّن – كه بر اساس تفسير مادّى محض از زندگى پايه ريزى شده است – هر روز اختلاف سطح زندگى را در ميان افراد مختلف جهان افزايش مى‏دهد. اگر تا ديروز اضطراب يك انسان براى لقمه‏اى نان براى زيستن بود، امروز كمبود وسايل تكنولوژيك و صنعتى مورد نياز، كمبود فضاهاى آموزشى، كمبود وسايل برقى براى زندگى در جامعه‏ى كنونى، كمبود موادّ اوليّه براى توليد فن آورى، كمبود مسكن و خانه‏ها در سيستم شهرى، كمبود ماشين و وسايل تردّد بين شهرى، كمبود كار در نظام ادارى، كمبود هواى سالم در مراكز تجارى و پر تردّد در شهرهاى بزرگ و افزون بر اين‏ها نگرانى از آينده از عوامل اضطراب آفرين در حيات فردى است.
رفع اين نيازها در سطح جهانى كارى ساده نيست. تجربه‏ى گذشته‏ نشان داده است كه توان اين گونه اصلاحات در گستره‏ى جهانى كارى بس دشوار و شاید ناممکن است. در این اوضاع نقشی جز ایجاد ناامیدی از آینده میان عموم مردم جوامع ندارد. رشد اندیشه های پوچ گرایانه، خودکشی، تبهکاریها، دزدی و … همه ثمرات این نافرجامی است. تنها مردمی در این اوضاع سالم می مانند که به وعده های الاهی تن در دهند و باور کنند که آینده جهان در سایه باز گشت عیسی مسیح و ظهور حجت بن حسن آینده بسیار روشن و امید بخش است.
برای این که روح امید میان باورمندان به خدا و پیامبران نمیرد خداوند به اِشَیعیای نبی وعده می دهد:
«و در ايّام آخر واقع خواهد شد كه كوهِ خانه ‏ى خداوند بر قلّه‏ ى كوه‏ ها ثابت خواهد شد و فوق تلّ‏ها برافراشته خواهد گرديد و جميع امّت ‏ها به سوى آن روان خواهند شد * و قوم‏ هاى بسيار عزيمت كرده خواهند گفت * بيائيد تا به كوه خداوند و به خانه ‏ى خداى يعقوب برآئيم تا طريق ‏هاى خويش را به ما تعليم دهد و به راه‏ هاى وى سلوك نمایيم زيرا كه شريعت از صهيون و كلام خداوند از اورشليم صادر خواهد شد * و او امّت ‏ها را داورى خواهد نمود و قوم ‏هاى بسيارى را تنبيه خواهد كرد و ايشان شمشيرهاى خود را براى گاو آهن و نيزه‏ هاى خويش را براى ارّه‏ ها خواهند شكت و امّتى بر امّتى شمشير نخواهد كشيد و بار ديگر جنگ را نخواهند آموخت.»[۱]از این روست که پیامبر اسلام فرمودند:
بهترین کارهای امّت من انتظار گشایش از سوی خداست.[۲]از این رو انتظار ظهور حضرت مهدي نه تنها موجب سستي و تنبلی در اصلاحات اجتماعی نمی شود و انسان را از تکاپور باز نمی دارد بلکه روح اصلاحگری و اصلاح پذیری جامعه را میان باورمندان به ظهور حضرت مهدی و معتقدان بازگشت حضرت عیسی زنده نگه می دارد.
تشکیل جامعه های آرمانی میان یهودیان، مسیحیان، هندوها و مسلمانان گواه دیگر از نقش این انتظار است. این بحث را در مقاله “جامعه های آرمانی در جهان” به تفصیل بررسی شده است.
بنابراين اعتقاد به وجود حضرت بقيه الله – عجل الله فرجه – و بازگشت حضرت مسیح خود مهمترين انگيزه براي تلاشهاي اجتماعي و سازندگي در جامعه است.

________________
[۱] کتاب مقدس، كتاب اِشَعْيا نبى، باب ۲ آيات ۲ – ۴.
[۲] بحارالأنوار ۵۰ : ۳۱۷ ، وَ مِمَّا كَتَبَ ابا محمد علیه السلام إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيِّ … عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ وَ انْتِظَارِ الْفَرَجِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله قَالَ: أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِي انْتِظَارُ الْفَرَجِ وَ لَا تَزَالُ شِيعَتُنَا فِي حُزْنٍ حَتَّى يَظْهَرَ وَلَدِيَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ ص يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً فَاصْبِرْ يَا شَيْخِي يَا أَبَا الْحَسَنِ عَلَى أَمْرِ جَمِيعِ شِيعَتِي بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى جَمِيعِ شِيعَتِنَا وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ بحارالأنوار ۵۱: ۱۵۶، ۱- إكمال الدين.‏
الدَّقَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْقَائِمِ أَ هُوَ الْمَهْدِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُنْتَظَرَ فِي غَيْبَتِهِ وَ يُطَاعَ فِي ظُهُورِهِ وَ هُوَ الثَّالِثُ مِنْ وُلْدِي وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ وَ خَصَّنَا بِالْإِمَامَةِ إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ فَيَمْلَأَ الْأَرْضَ قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُصْلِحُ أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ كَمَا أَصْلَحَ أَمْرَ كَلِيمِهِ مُوسَى ع لِيَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ نَاراً فَرَجَعَ وَ هُوَ رَسُولُ نَبِيٍّ ثُمَّ قَالَ علیه السلام أَفْضَلُ أَعْمَالِ شِيعَتِنَا انْتِظَارُ الْفَرَجِ