همای سعادت بر قله رفیع انتظار، آشیان گزیده است تا نظاره گر ظهور یگانه منجی جهان گردد.
همو که تمام کیش ها و آیین ها نوید ظهورش را داده اند.
همو که چشمان خسته ، در انتظار دیدارچهره عدالت گستر اوست
و بر این انتظار می خوانم تو را, ای یگانه عابد حقیقی خدا در زمین، ای پدر صالحان، ای تنهای رانده شده ، با
شما سخن می گویم : ای دردانه د ر پنهان در صدف غیبت. ای سینه ی فراخی که پذیرای آواز هر متکلمی, ای
مظهر صبر و استقامت, ای امداد رس, که نه تنها به شیعیانت بلکه به تمامی انسانیت لطف و مرحمت می نمایی,
کیش و آیین را در نظر نمی گیری, هر که تو را صدا زند ندای او را اجابت می کنی چرا که تو مهدی ای، از
سلاله ی پاکان روزگار و منجی و مصلح جهان.
با خود می اندیشم در تمامی لحظات زندگانیم چه چیز داشته ام که به محضرت پیش کش نمایم؟! می بینم
هیچ! نه کلاف نخی دارم که شایسته ی خرید تو باشد, نه پای ملخی که به محضر سلیمانت تقدیم نمایم. تنها در
اعماق وجودم گرمی محبت به تو را احساس می کنم و تنها سخن برادران یوسف را می گویم که:
یا ایها العزیز مسنا و اهل الضر و جئنا به بضاعه المزجاه و اوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.
ای عزیز ما! بر ما و خانواده هایمان سختی رسیده است. بنگر به پیمانه های خالی ما که یتیمانه بر محضرت
عرضه داشته ایم. بر ما تصدق نما و نظر رحمتی بر حال زار ما بیفکن که خدا صدقه دهندگان را دوست می دارد.
ای عزیز دوری ات بر ما گران آمده است. چشمانمان در حسرت دیدارت کم سو شده اند. چه انتظار طولانی!!!!
مباد که از یاد تو غافل شویم و لطفت را از خاطر بریم. پس ما را همچنان منتظر واقعی ظهورت نگاه دار و اجازه
خدمتگزاری آستانت را از ما صلب مکن.
ای محبوب خداوندگار عظیم ؛ نجوای شما در زمین و آسمان طنین انداز است که : اللهم انجزلی ما وعدتنی . ما
هم همصدا با شما ، ای کریم از خاندان کرامت، زمزمه می نماییم و ظهور شما را از خداوند متعال می خواهیم و
می گوییم: پروردگارا وعده ای را که به آن دردانه محبوب خویش داده ای محقق فرما. و با ظهور موفور
السرورش, قلوب رنج دیده ی اهل بیت عصمت و طهارت را مسرور فرما و جهان را از موهبت وجود مصلح عدالت
گستر بر خوردار کن.
آمین یا رب العالمین