ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ابتدا به وسيله منادى آسماني اعلام مي گردد،آن گاه حضرت در حالى كه پشت به كعبه داده است، با دعوت به حق، ظهور خود را اعلام مي كند.
اميرالمؤمنين علیه السلام مى فرمايد: هنگامى كه منادى از آسمان ندا مى دهد، حق از آن آل محمد صلّی الله علیه و آله است شما اگر طالب هدايت و سعادت هستيد، به دامان آل محمد صلی الله علیه و آله چنگ زنيد، حضرت مهدى ظهور مي كند. [۱]

این سخن مانع از اعلام ظهور توسّط رسانه های جهانی و اعلام عمومی نمی باشد. به ویژه که امروز ارتباطات جهانی به روز شده و مردم در سراسر دنیا در جریان اخبار همه جهان قرار می گیرند. و خبری چنین مهم به حتم توسّط رسانه های بین المللی نیز اعلام خواهد شد.
————————————————————————–
[۱] احقاق الحق ج ۱۳ ص ۳۲۴.