اونجلیست ها evangelists، پیروان فرقه ی اونجلیسم هستند که از دهه های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ در آمریکا آغاز شد و بعداً علاوه بر آمریکا، در کشورهای دیگر جهان نیز گسترش یافت. امّا همچنان آمریکا خاستگاه مرکز اقتدار طرفداران این فرقه محسوب می شود. آمار دقیقی از جمعیت آنها وجود ندارد؛ امّا تخمین زده می شود که بین ده تا پانزده درصد از جمعیت مسیحیان کانادا و آمریکا اونجلیست باشند. اونجلیست ها نسبت به جمعیّت شان سهم رسانه ای زیادی در آمریکای شمالی دارند. به طوری که گفته می شود اکنون فقط در آمریکا ۱۵۵۰ ایستگاه رادیویی و ۳۵۰ ایستگاه تلویزیونی متعلق به آنهاست و شبکه های ماهواره ای متعددی را نیز در اختیار خود دارند. آنها خود را به عنوان اثر گذاران مشروع در تغییر فرهنگ آمریکایی و رسانه های عمومی و نیز پیشگامان مبارزه علیه لیبرالیسم سکولار در جامعه آمریکا در طول قرن بیستم معرّفی می کنند. از اعتقادات اصلی و مشترک اونجلست ها، اعتقاد جالب، با مزه و در عین حال خطرناک آنها به ظهور قریب الوقوع “دجال” است. آنها معتقدند “دجال” به زودی ظهور خواهد کرد و دنیا به عذابی سخت دچار خواهد شد و فقط “مسیحیان دوباره تولد یافته” نجات خواهند یافت.

پیروان این فرقه روابط بسیار حسنه ای با یهودیان و به خصوص صهیونیست ها دارند. آنها معتقدند در آخرالزمان، یهودیان از سراسر جهان باید به سرزمین فلسطین مهاجرت نمایند و هم زمان با ظاهر شدن دجال، ۱۴۴۰۰۰ نفر از یهودیان به مسیح اعتقاد پیدا خواهند نمود و همراه “مسیحیان دو باره تولد یافته” و مسیح به بهشت خواهند رفت و آنگاه تمامی یهودیان جهان به دست “دجال” کشته خواهند شد. این ماجرای مهیج همین جا تمام نمی شود و به اعتقاد اونجلیست ها هفت سال بعد از ظاهر شدن دجال، مسیح همراه “مسیحیان دوباره تولد یافته” به زمین فرود خواهند آمد و دجال را در محل فلسطین در جنگ نهایی مقدس یعنی “آرماگدون” شکست خواهند داد و مسیح پس از آن برای مدت هزار سال حکومت جهانی را به پایتختی بیت المقدس رهبری خواهد کرد. اونجلیست های معاصر معتقدند که اسرائیل استثناء است و صهیونیزم و اسرائیل برنامه خداوند برای خاورمیانه هستند. آنها به همین میزان با دشمنان صهیونیزم نیز دشمن اند و در همین رابطه به شدّت طرفدار به راه افتادن جنگ آمریکا علیه ایران هستند. نکته ی قابل توجه آن است که آنها در مورد اعتقادشان نه فقط خجالت نمی کشد بلکه با صراحت و حرارت هم حرف می زنند و با صرف هزینه های هنگفت، رسانه های بسیاری را برای تبلیغ اونجلیسم بسیج کرده اند. دکتر کرمنت بی شعوری این افراد را چنان وخیم می داند که آنها را از دسته ی بی شعورهای مقدس مآب خارج کرده و در رده ی ابر بی شعورها (Mega Asshole) جای داده است.

(رک: سایت منتظران)