روز جمعه از چند جهت به مولايمان حضرت حجّت‏ عليه السلام اختصاص و انتساب دارد، که مقتضي اهتمام ورزيدن بيشتر در اين روز به دعا کردن براي آن بزرگوار است، ما آن جهات را در کتاب «ابواب الجنّات في آداب الجمعات» آورده‏ايم، در اينجا نيز براي تذکر اهل خِرَد به آن‏ها اشاره مي‏ کنيم:
اوّل: واقع شدن ولادت با سعادت آن حضرت در اين روز.
دوم: در اين روز مقام مقدّس امامت به او – روحي فداه – منتقل گرديده.
سوم: ظهور و آشکار شدن آن جناب در اين روز واقع خواهد شد.
چهارم: در اين روز بر دشمنانش پيروز مي ‏گردد.
پنجم: در اين روز خداوند براي آن بزرگوار و پدران گرامي‏ اش پيمان گرفته است.
ششم: روزي است که خداي تعالي آن حضرت را، به لقب قائم اختصاص داد.
هفتم: اين کلمه از جمله القاب شريف آن جناب مي‏باشد. وجوه ديگري نيز در آن کتاب آورده‏ايم که هر کس مايل است از آن‏ها مطلع گردد به آن مراجعه کند. [۱]

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)
———————————————————————————————————————
[۱] ابواب الجنّاب في آداب الجمعات (آيين جمعه) ۳۳۹.