از خصوصيات حضرت مهدى علیه السلام آوردن شمشيرهاى آسمانى براى اصحاب خود است.[۱]

——————————————————————-
[۱] نجم الثاقب باب سوم