ملاحم جمع ملحمه، حوادث عظيمى است كه از حيث آشوب و فتنه، پيچيده و مبهم باشند.

اخبار ملاحم، اخبارى است كه از فتنه هاى آينده خبر مى دهد. اخبار بدين مضمون در متون حديثى اسلام، فراوان آمده است. از آن جمله، خطبه ۱۳۸ نهج البلاغه است كه در آن اميرالمؤمنين علیه السلام به ظهور حضرت بقية الله ارواحنا له الفداء خبر مى دهد.[۱]
——————————————————
[۱] المعارف و المعاريف ۹: ۵۸۸.