پرچم ارتش قائم
پرچم در يک سپاه نشانه ي پويايي آن است و مادامي که در ميدان نبرد برافراشته باشد، نشان دهنده ي ادامه ي قيام و باز نايستادن لشکر، از حرکت است. همان گونه که مرسوم است، روي برخي از پرچم ها جملاتي نوشته مي شود که بيان کننده ي ديدگاه و سخن حاملان، و کساني که تحت آن پرچم مي جنگند، مي باشد. در روايات اسلامي آمده که روي پرچم ارتش قائم (عجل الله فرجه) اين جمله نوشته شده است: «اَلْبَيْعَةُ لِلّهِ : بيعت مخصوص خداست».

(رک: حسین پژوهش : مرزبانان)