پاکسازي درون از صفات پليد، و زيور دادن آن به وسيله اخلاق پسنديده، در هر زمان واجب است، ولي ياد کردن آن به طور خصوص در وظايف زمان غيبت حضرت ولي عصر – عجّل اللَّه فرجه الشريف – از اين جهت است که درک فضيلت صحبت او و قرار گرفتن در شمار اصحاب آن حضرت بستگي بدان دارد.

به دليل روايتي که نعماني‏ رحمه الله به سند خود از امام صادق ‏عليه السلام آورده که فرمود: هر کس دوست مي‏دارد از اصحاب حضرت قائم ‏عليه السلام باشد بايد که منتظر باشد و در اين حال به پرهيزکاري و اخلاق نيکو رفتار نمايد، در حالي که منتظر باشد، پس چنانچه بميرد و پس از مردن او قائم ‏عليه السلام بپاخيزد، پاداش او همچون پاداش کسي خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است، پس بکوشيد و در انتظار بمانيد گوارا باد شما را اي گروه مشمول رحمت خداوند. [۱]
اين حديث دلالت بر اين هست که دست يافتن به ثواب انتظار با رعايت کامل و ملازمت پرهيزکاري و اخلاق نيک و مشروط مي ‏باشد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ جلد ۲)
—————————————————————————————
[۱] غيبت نعماني، ۱۰۶.