وعده‏ هاى پيامبران پيشين‏

 

كتاب‏هاى عهديْن قديمى‏ترين كتب آسمانىِ موجود است كه به پيامبران گذشته‏ عليهم السلام منسوب است. متأسّفانه محتواى اين كتاب‏ها از دست‏برد تحريف در امان نمانده و در دوره‏ هاى مختلف، دست‏هاى آلوده با اغراض دنيوى، حقايق اين كتب را مخدوش كرده ‏اند؛ به ويژه در اوان آشكار شدن پيامبر آخرالزمان، برخى عالمان دنياپرست به منظور نگه‏داشتن رياست ظاهرى خود، بسيارى از بشارات روشنى را كه بر حضرت “محمّد”صلى الله عليه وآله وسلم و جانشينان گرامى او دلالت داشت، حذف كردند يا از صراحت انداختند. با اين همه، هنوز هم بشاراتى در همين كتاب‏ها نسبت به بعثت پیامبر اسلام و آمدن مهدى موعود باقى مانده است.

 

آيين يهود:

تورات، كتاب مزامير داوود، مزمور سى و هفتم:

۱* به سبب شريران، خويش را مشوّش مساز … ۹* زيرا كه شَريران منقطع خواهند شد و امّا منتظرانِ خداوند وارث زمين خواهند بود … ۱۱* و امّا حليمان وارث زمين خواهند شد و از فراوانىِ سلامتى متَلذّذ خواهند گرديد … ۱۷* زيرا كه بازوهاى شريران شكسته خواهد شد و امّا صالحان را خداوند تأييد مى‏كند. ۱۸* خداوند روزهاى كاملان را مى‏داند و ميراث ايشان خواهد بود تا ابدَ الآباد … ۳۴* منتظر خداوند باش و طريق او را نگاه‏دار تا تو را به وراثت زمين برافرازد. چون شريران منقطع شوند، آن را خواهى ديد … ۳۸* امّا خطاكاران جميعاً هلاك خواهند گرديد و عاقبت، شريران منقطع خواهد شد. ۳۹* و نجات صالحان از خداوند است.

اين همان بشارتى است كه خداوند در قرآن ( نسبت به حضرت مهدی ) مى‏ فرمايد و با تمام تحريف‏ ها و تغييرهايى كه در تورات و ديگر كتب عهد عتيق راه يافته است، هنوز اين بشارت باقى است. خداوند مى‏ فرمايد:

«وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ: أنَّ الْأرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ»[۶].

«و به تحقيق، پس از ذكر (كتب پيشين) در زبور نوشتيم كه: همانا زمين را بندگان صالح من به ارث خواهند برد.»

 

برنجيان، جلال، فرهنگ و تمدّن جهان در عصر موعود /  طور تهران، ۱۳۸۲.