شیخ بزرگوار صدوق در کمال الدین وكلاء آن حضرت را چنین نام می برد:
در بغداد: عمرى و پسرش و حاجز و بلالى و عطّار.
در كوفه: عاصمىّ.
در اهواز: محمّد بن إبراهيم بن مهزيار.
در قم: أحمد بن إسحاق.
در همدان: محمّد بن صالح.در رىّ: بسامى و أسدى كه يكى از راويان همين حديث است.
در آذربايجان: قاسم بن علاء.
و در نيشابور: محمّد بن شاذان بوده اند.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، صص: ۱۷۳-۱۷۴، ح ۱۶)