اكثر تمدّن‏هاى جهان به خاطر كاستی ‏ها در اداره‏ ى جامعه، افول كرده‏ اند. اين كاستی ‏ها نوعاً به خاطر عدم واجديّت ‏هاى لازم براى اداره ‏ى صحيح و متعادل جامعه يا كمبود معنويّات و عدم توجّه به مبدا فيّاض يا نقصان نيروهاى پروا پيشه و وارسته ‏اى كه هوس ‏ها و خواست ‏هاى شخصى را بر منافع عمومى ترجيح ندهند يا عدم امكانات اجتماعى و ناتوانی ‏هاى مالى يا عدم ايجاد عدالت اجتماعى و … بوده است.
تمدّنى كه مسلمانان نيز در دوره‏اى بر جهان حاكم كردند، به خاطر عدم واجديّت‏هاى لازم براى يك حكومت صالح، دوران اقتدار خود را پشت سر گذاشت و عزّت آنان به خوارى مبدّل شد.
تمدّن آينده‏ى جهان در پناه حكومت صاحب الزّمان ‏عليه السلام از چنان عدالتى برخوردار است كه تاريخ بشر در عمر ديرينه ‏ى خود شاهد آن نبوده است.

حكومت صالح جهانى تنها در پناه شمشير فراهم نمی ‏آيد؛ بلكه بايد خردمندانِ جهان پس از واخوردگى از تمامى ادعاهاى مدّعيان دروغين، به سوى حضرت حقّ روى كنند و از صميم جان ظهور منجىِ الاهى را بخواهند؛ بايد كه پرواپيشگانى خود ساخته فراهم آيند تا بارِ آن جامعه ‏ى صالح را به دوش كِشند و خود به ستمگرى دست نگشايند و گرفتار ظاهر فريبىِ نفاقْ پيشگان نيز نشوند؛ چنان كه پس از رحلت پيامبران الاهى، مردمان هواپرست – كه دين را وسيله ‏اى براى نيل به مطامع حيوانى خويش ديده بودند – با ظاهر فريبى، اوصياى انبيا را خانه نشين كردند و اكثر تلاش ‏هاى پيامبران را كم ثمر داشتند. تاريخ گزارش‏هاى فراوانى از اين گونه وقايع دارد.

تمدّن صالح و پايدارِ الاهى آن زمان بر پا می ‏شود كه مدّعيان اصلاح جهان با تجربه ‏ى ناموفّقِ تمامى راه و روش‏ هاى مختلف، عدم كارآيى ايده ‏هاى خويش را باور كنند و همگان بيابند كه اين مكاتب و راه و روش‏ها نمی ‏تواند سعادت مطلوب را براى بشر به ارمغان آورد. تا آن گاه كه حكومت حضرت مهدى ‏عليه السلام به اجازه پروردگار آشكار شود، مردم سراسر گيتى از صميم جان بر آن گردن نهند. حكومت دادگرانه ‏ى مهدى موعود عليه السلام از ويژگی ‏هايى چند برخوردار است:

۲- واجديّت‏هاى غيبى:
پيش‏برد اهداف معنوى و تحقّق بخشىِ حكومت عدل الاهى به پشتيبانى غيبى نياز دارد. تمام انبيا در عين همه‏ ى واجديّت‏هاى انسانى، از امدادهاى الاهى نيز برخوردار بودند و به مدد آن توانايی ‏ها، بر اهريمن پرستان پيروز می ‏شدند. چيرگى حضرت نوح بر كافران، غلبه ‏ى حضرت ابراهيم بر آتش نَمروديان، نجات بنى اسرائيل به دست حضرت موسى از ستم فرعونيان و … به امدادهاى غيبى و توانايی ‏هاى الاهى آنان بود. چيره شدن حضرت مهدى‏ عليه السلام بر اهريمنيان در پهنه‏ ى گيتى نيز به مدد برخوردارى او از تمام قدرت‏ها و معجزات و بيّنات انبياست. دامنه ‏ى توانايى آن حضرت به گستره ‏ى توانايى همه‏ ى سفرا در طول تاريخ است؛ زيرا كار او به بزرگى پهنه‏ى تاريخ بشريّت است و آن چه را انبياى الاهى در دوران عمر خويش به برپايى آن موفّق نشده‏اند، يك تنه بايد به پا دارد. لذا بايد تمامى قدرت‏هاى غيبى سفراى الاهى در اختيار آن حضرت باشد.

امام صادق‏عليه السلام فرمود:

«هيچ معجزه‏اى از معجزات انبيا و اوصيا نيست، مگر اين كه خداوند – تبارك و تعالى – مانند آن‏ها را بر دست قائم ‏عليه السلام ظاهر مى‏گرداند تا بر دشمنان اتمام حجّت كند.»[۱]

نيز حضرت صادق‏عليه السلام در ترسيم زمان ظهور آن حضرت مى‏فرمايد:

«در آن هنگام، آقاى ما، قائم‏عليه السلام به خانه‏ى خدا تكيه مى‏كند و مى‏فرمايد: اى مردم! هر كه مى‏خواهد “آدم” و “شَيْث” را ببيند، بداند من “آدم” و “شَيْث” (و تجسّم آنان) ام. هر كه مى‏خواهد “نوح” و فرزندش “سام” را ببيند، بداند من همان “نوح” و “سام” ام. هر كه مى‏خواهد “ابراهيم” و “اسماعيل” را ببيند، بداند من همان “ابراهيم” و “اسماعيل” ام. هر كه مى‏خواهد “موسى” و “يُوشَع” را ببيند، بداند من همان “موسى” و “يُوشَع” ام. هر كه مى‏خواهد “عيسى” و “شَمْعُون” را ببيند، بداند من همان “عيسى” و “شَمْعُون” ام. هر كه مى‏خواهد “محمّد” و “امير المؤمنين” را – كه درود خدا بر هر دوى ايشان باد – ببيند، بداند من همان “محمّد”صلى الله عليه وآله وسلم و “امير المؤمنين”(عليه السلام) ام. هر كه مى‏خواهد “حسن” و “حسين” (عليهما السلام) را ببيند، بداند من همان “حسن” و “حسين” (عليهما السلام) ام. هر كه مى‏خواهد امامان از نسل حسين (عليهم السلام) را ببيند، بداند كه من همان امامان ام. دعوتم را بپذيريد و نزد من جمع شويد و هر چه را (آنان) گفته و هر چه را نگفته‏اند، به شما خبر مى‏دهم.»[۲]

—————————————————
پی نوشتها:
۱ – شيخ حرّ عامِلى، إثبات الهُداة بالنّصوص و المعجزات، ج ۷، ص ۳۵۷: عن عبد اللَّه بن أبي يَعْفُورٍ قالَ: قالَ أبُو عبدِ اللَّهِ جَعفرُ بن محمّدٍعليه السلام:
«ما مِنْ مُعْجِزَةٍ مِنْ مُعْجِزاتِ الْأنْبِياءِ وَ الْأوْصِياءِ إلّا وَ يُظْهِرُ اللَّهُ – تَبارَكَ وَ تَعالى‏ – مِثْلَها في يَدِ قائِمِنا لِإتْمامِ الْحُجَّةِ عَلَى الْأعْداءِ.» 
نيز مير محمّد صادق خاتون آبادى، كشف الحق، ص ۶۷ .
۲ – علامه‏ى مجلسى، بحار الأنوار، ج ۵۳، ص ۹: عن المفضَّلِ بن عُمرِ، عن الصّادقِ‏عليه السلام ( … إلى أن قالَ):
«وَ سَيِّدُنَا الْقائِمُ‏عليه السلام مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إلَى الْكَعْبَةِ وَ يَقُولُ: يا مَعْشَرَ الْخَلائِقِ ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلى‏ آدَمَ وَ شَيْثٍ فَها أنَا ذا آدَمُ وَ شَيْثٌ، ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلى‏ نُوحٍ وَ سامٍ فَها أنَا ذا نُوحٌ وَ سامٌ، ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلى‏ إبْراهِيمَ وَ إسْماعِيلَ، فَها أنَا ذا إبْراهِيمُ وَ إسْماعِيلُ، ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلى‏ مُوسى‏ وَ يُوشَعَ، فَها أنَا ذا مُوسى‏ وَ يُوشَعُ، ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلى‏ عِيسى‏ وَ شَمْعُونَ، فَها أنَا ذا عِيسى‏ وَ شَمْعُونُ، ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلى‏ مُحَمَّدٍ وَ أمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِما فَها أنَا ذا مُحَمّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامُ، ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَها أنَا ذا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، ألا وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنْظُرَ إلَى الْأئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ فَها أنَا ذَا الْأئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، أجِيبُوا إلى‏ مَسْألَتي فَإنّي أُنَبِّئُكُمْ بِما نُبِّئْتُمْ بِهِ وَ ما لَمْ تَنَبَّئْتُمْ بِهِ … »