حضرت قائم ع وارث نهایی کمالات و کرامات انبیا و اولیای خداست. او انسان کامل و شخصیّت جامع روزگار خود به شمار می رود. در خرد و دانش از همهپیش تر است و در طاعت و عبادت از همه پیش‌رو تر؛ در کرم و بخشش از همه پیش گام‌تر است و در شجاعت و شهامت از همه پیش تازتر.

او در کنار خانه‌ی کعبه، قیام شکوهمند خویش را آغاز خواهد کرد. نخبه ترین پارسایان دلیر و برگزیده ترین فرهیختگان با تدبیر آن زمان که ۳۱۳ نفرند، هم شمار یاران پیامبر در نبرد خطیر بدر، به دورش حلقه زده، وزارت حکومت وی را پذیرفته،چون دژی استوار وی را در میان می‌گیرند. خبر ظهور او به سرتاسر جهان می رسد و چون ده هزار نفر از مردمان دین دار و جنگاوران یک دل و پرهیزگار، هم شمار یاران پیامبر درفتح عظیم مکّه، به یاریش بشتابند وفرمانش را گردن نهند، ازمکّه بیرونمی‌شود و با نبردی آزادی بخش و سخت خونین، ملّت های اسیر و به دام افتاده را رهایی می‌بخشد. سپاه پیروزمند امام مهدی ع که در هیچ برخوردی شکست نمیخورد، سراسر گیتی را تسخیر می‌کند و تمامی دولت‌های باطل را برمی‌اندازد و یک حکومت واحد جهانی براساس موازین عدالت اسلامی به پا می دارد.

فرمان‌روایی زمین به بندگان نیک کردار خدا می‌رسد و ستم دیدگان ومستضعفان، وارث‌ها و قدرت های گیتی می‌شوند. درسایه‌ی چنین حکومتی، جور و جنایت و جفا و خیانت، ریشه کن می‌گردد و برادری ومحبّت و برابری و عدالت،همه جارا فرا می‌گیرد. تعالیم سعادت‌بخش اسلام، به بهترین شکل به اجرا در می‌آید و آیین جاوید رسول اکرم ص بر همه‌ی سرزمین ها سایه‌گستر می‌شود. در تمام معابدی که غیر خدا پرستش می‌شد، اینک تنها خدارا می‌پرستند.همگان به کیش توحید می‌گرایند و آن که به هیچ رو، در برابر منطق و برهان سرفرود نمی‌آورند و هنوز به وسوسه‌ی نفس و ابلیس، به بت ها وطاغوت ها دل بستگی تامّ‌و تمام دارند و به حکومت پروردگار گردن نمی نهند نابود می‌گردند.

جانیان ، زورگویان، آشوبگران و گردن‌کشان از بین می‌روند. انتقام خون شهیدان راه حق-و در پیشاپیش آن ها سرور آزادگان حضرت حسین‌بن‌علی ع از جلّادان و خون خواران گرفته می‌شود. زمین، برکات بی‌شمار خود را نثار مقدم حضرتش می‌کند و گنج‌های پر‌بهایش را او آشکار و پدیدار میسازد. همه جا سبز وخرّم وشاداب و شکوفا می‌شود. آسمان نیز، نعمت‌های بی‌مانندش را برزمین فرومی بارد. فراوانی نعمت و برکت به‌نحوی زندگی را شیرین و دل فریب می‌سازد که مردگان آزوی برگشت به دنیا و زندگی دوباره می‌کنند.

امام مهدی ع دست عنایت خویش رابر سر مردم می‌نهد و با پرتوی از ولایت،به آنان رشد عقلانی و کمال اخلاقی می‌بخشد. زمین به نور خدا پر فروغ و درخشان می‌گردد. هرکجا ویرانه‌ای باشد به فرمان او آباد می‌شود. امن وامان بر همه جا سایه افکن شده، ترس و نگرانی از میان می‌رود؛تا حدّی که زنی تنها،با زیب و زیور، راهی دراز می‌پیماید بی‌آن‌که هراسی از درندگان یا راهزنان به دل راه دهد.

اموال عمومی و ثروت ها‌ی همگانی را میان مردم یک‌سان بخش و پخش می‌کند و مردم آن‌چنان گشاده دست و مهربان خواهند شد که انسان حاجت‌مند، بی‌آن‌که لازم باشد تمنّایی کند یا تقاضایی بر زبان آورد، از جیب یا کیف برادر ایمانی خود به میزانی که نیاز دارد بر می‌دارد و پس از فّراغ و گشایش، آن را باز می‌گرداند.تعلیم و تربیت گسترش می‌یابد وحضر تش چندین برابر آن‌چه همه‌ی فرستادگان الاهی برای بشر آورده‌اند از علوم و معارف آشکار می‌سازد. سطح دانش مردم آن‌چنان بالا می‌رود که زنان، در خانه، یارای آن دارند که بر پایه‌ی کتاب خدا وسنّت پیامبر حکم دهند و آگاهی از حقایق لازم دینی چنان همگانی می شود که جوانان دانش دین نیاموخته، کیفر می‌بینند.

خلاصه، این دوران همان روزگار زرّین تاریخ بش است، که مصلحان و اندیشمندان جهان به پندار خویش نام های گوناگونی چون شهر خدا، مدینه‌ی فاضله وسرزمین الدورادو به آن داده‌اند . بشارت تحقّق حتمی آن آرمان شهر در یک آیت از آیات قرآن به اجمال آمده؛ آن‌جا که خدای بزرگ فرموده است:

         وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذیارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونی لایشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون  (خدا به کسانی از شما که ایمان آوردند و کار شایسته و نیک پیشه ساختند وعده می دهند که آنان را در زمین فرانروا گرداند؛ همان‌گونه که مردم پیشین را حکمرانساخت و آیینی را که از گرایش به آن خشنود است(اسلام) در سراسر گیتی، گسترده و

جای‌گزین کند و ترس و هراس ایشان را به امن و امان دگرگون سازد. اینان مرا خواهندپرستید و هیچ‌چیز راه هم‌سان و هم‌سنگ و همانند من باور خواهند داشت. از آن پس،هر کس کفر ورزد، پس به راستی از پلیدان و بدکاران خواهد بود.)

منبع : غلامحسین  ، دکتر تاجری نسب   ؛  انتظار مهدی، بذر انقلاب جهانی ؛ تهران : نشر آفاق