مداومت در دعا براي مولايمان صاحب الزمان ‏عليه السلام سبب مي‏ شود که خداوند متعال انسان را در عبادت تأييد ‏نمايد، دليل بر آن روايتي است در عدّة الداعي از پيغمبر صلي الله عليه و آله آمده که فرمود: خداوند سبحان فرمود: هرگاه بدانم که اشتغال به من در بنده ‏ام غالب است، میل او را در سؤال و مناجات خودم قرار مي ‏دهم، و هرگاه بنده‏ ام چنين شد، پس اگر خواست اشتباه کند بين او و اشتباه کردنش حايل شوم. حقّا که آنان اولياي من هستند، حقّا که آنان قهرمانان‏ اند. [۱]
بيان دلالت اين‏که: همان‏طور که آيات و روايات دلالت دارند، دعا از مهم‏ ترين اقسام عبادت‏ها مي ‏باشد و شکّي نيست که ارزنده‏ ترين و عظيم ‏ترين انواع دعا آن است که براي کسي دعا کند که خداوند حقّش را بر تمام خلايق واجب ساخته، و به برکت وجود او فيض به همه موجودات رسيده است. و نيز بدون ترديد مراد از اشتغال به خداوند، مشغول بودن به عبادت اوست، و همان است که مداومت بر آن سبب مي ‏شود که خداوند انسان را در عبادت تأييد و مدد نمايد و او را از اولياي خود قرار دهد. نتيجه اين‏که: مواظبت و مداومت در دعا براي مولايمان صاحب الزمان ‏عليه السلام و درخواست فرج و ظهور آن حضرت از خداوند موجب حصول اين فايده عظيم مي‏ گردد. بنابراين بر اهل ايمان لازم است که در هر زمان و مکان به اين امر اهتمام ورزند.

و از اموري که مناسب و مؤيّد اين مطلب است اين‏که: برادر عزيز ايماني فاضل مؤيّد به تأييد سبحاني، آقا ميرزا محمد باقر اصفهاني [۲] – که خداوند بر بزرگي‏ اش بيفزايد و آنچه آرزومند است به او عنايت فرمايد – همين روزها برايم نقل کرد که: شبي از شب‏ها در خواب – يا بين خواب و بيداري – مولايم امام همام حضرت امام حسن مجتبي ‏عليه السلام را ديدم که نزديک به اين تعبير، فرمود: بر منبرها به مردم بگوييد و به آن‏ها امر کنيد که توبه کنند و براي فرج و تعجيل ظهور حضرت حجّت ‏عليه السلام دعا نمايند، و اين دعا مثل نماز ميّت نيست که واجب کفايي باشد و با انجام دادن آن از سوي بعضي از مکلّفين از سايرين ساقط گردد، بلکه مانند نمازهاي يوميه است که بر تمام مکلّفين واجب است آن را انجام دهند.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
——————————————————————–
[۱] عدة الداعي: ۲۳۵.
[۲] فقيه ايماني مؤلف کتاب الفوز الاکبر فيما يتعلّق بإمام العصر عليه السلام. [از آثار ارزشمندي است که به زبان فارسي تأليف شده و در اين سال‏هاي اخير منتشر شده است. مترجم] .