از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام بي‏ حساب داخل بهشت شدن است و بر اين معني دلالت دارد روايتي که در تحف العقول آمده، در آخر وصاياي امام صادق‏ عليه السلام به عبداللَّه بن جندب فرمود: پس باقي نمي ‏ماند احدي از کساني که مؤمني از دوستان ما را با يک کلمه کمک کرده باشد مگر اين‏که خداوند او را بدون حساب داخل بهشت گرداند. [۱]
به توضيح اين‏که: دعا از جمله اقسام ياري کردن به زبان است، بنابراين دعا براي تعجيل فرج مولاي ما صاحب الزمان ‏عليه السلام در کامل‏ ترين افراد اين عنوان داخل مي ‏باشد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
—————————————————-
[۱] تحف العقول: ۲۲۶.