از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام برخورداری از خدمتگزاران بهشتي است. خداوند تبارک و تعالي از خدمتگزاران بهشت به خدمتش مي‏ گمارد، زيرا که دعا نيکي و احسان است،

و در اصول کافي به سند خود از زيد بن ارقم آمده که گفت: رسول خداصلي الله عليه و آله فرمود: هر بنده‏اي در امت من نسبت به برادرش در راه خدا مهرباني و لطفي انجام دهد، خداوند از خدمتگزاران بهشتي به خدمتش خواهد گمارد. [۱]
و منظور ا ز لطف، نيکي و احسان است چه به زبان باشد يا غير آن. بنابراين دعا به خير و فرج براي مولايمان صاحب الزمان ‏عليه السلام را به طريق اولي شامل مي‏ گردد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————————————
[۱] کافي ۲۰۶:۲.