از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام دعاي فرشتگان در حق اوست. و دليل بر اين معني رواياتي است، از جمله:

در اصول کافي به سند خود از حضرت ابي جعفر باقر عليه السلام آورده که فرمود: نزديک‏ ترين دعايي که زود به اجابت برسد دعاي برادر ديني براي برادر خويش در غياب اوست، اين‏که با دعا براي برادرش آغاز کند، پس فرشته‏اي که موکل بر اوست بگويد: آمين و براي تو دو چندان آن باشد. [۱]
و در همان کتاب از علي بن ابراهيم از پدرش آورده که گفت: عبد اللَّه بن جندب را در موقف عرفات ديدم، پس وقوفي بهتر از آن وقوف نديده‏ ام، پيوسته دست‏هايش را به سوي‏آسمان بلند کرده، و اشک‏هايش بر گونه‏ هايش روان بود، تا به زمين مي‏ رسيد، پس از آن‏که مردم [از عرفات] بازگشتند، به او گفتم: اي ابومحمد! وقوفي بهتر از وقوف تو نديدم؟ گفت: به خدا سوگند! جز براي برادرانم دعا نکردم، بدين جهت که حضرت ابوالحسن موسي بن جعفر عليهما السلام خبرم داد که هرکس براي برادر [ديني] اش در غياب او دعا کند از سوي عرش ندا مي‏ شود که: و براي تو صد هزار برابر آن باشد، پس من خوش نداشتم که صد هزار دعاي مستجاب را براي يک دعايي که ندانم مستجاب مي‏شود يا نه رها سازم. [۲]
و نيز از حضرت سيّد الساجدين علي بن الحسين ‏عليهما السلام به سند صحيحي آورده که فرمود: همانا فرشتگان اگر بشنوند که مؤمن براي برادر مؤمنش در غياب او دعا مي‏ کند يا به خوبي يادش مي‏ نمايد، گويند: خوب برادري هستي براي برادرت، برايش به نيکي دعا مي ‏کني در حالي که از تو غايب است، و از او به خوبي ياد مي‏ آوري، خداي – عزّ و جلّ – دو برابر آنچه برايش خواستي به تو عنايت فرمايد، و دو چندان که او را به نيکي ياد کردي بر تو ثنا گويد … . [۳]
و در وسائل از محمد بن الحسن طوسي‏ رحمه الله آورده که در امالي به سند خود از حضرت ابي عبد اللَّه صادق‏ عليه السلام روايت کرده که فرمود: چهار طايفه‏اند که دعايي از آنان رد نمي‏ شود:
امام عادل درباره رعيّتش و برادر ديني براي برادر خود در غياب وي، خداوند فرشته‏اي را موکل گرداند که به او بگويد: و براي توست مثل آنچه براي برادرت دعا کردي، و دعاي پدر براي فرزندش، و دعاي مظلوم. خداوند – عزّ و جلّ – مي‏ فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند حتماً براي تو انتقام مي‏ گيرم هرچند که پس از مدّتي باشد. [۴]
مي‏گويم: اين اثر دعا در غياب برادر ايماني است. پس اثر دعا در غياب مولايمان صاحب الزمان‏ عليه السلام که معرفتش از ارکان ايمان است، چگونه مي‏ باشد؟ از خداوند توفيق انجام آن را در هر آن خواهانيم.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
————————————————–
[۱] کافي ۵۰۷:۲.
[۲] کافي ۵۰۸:۲.
[۳] کافي ۵۰۸:۲.
[۴] وسائل الشيعه ۱۱۴۷:۴.