از آثار دعای بر فرج امام زمان علیه السلام داخل شدن به بهشت به ضمانت رسول خداست. دليل بر اين روايتي است که صدوق در خصال مسنداً آورده که رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هرکس پنج چيز را براي من ضامن شود، بهشت را براي او ضمانت کنم. گفته شد: ای رسول خدا! آن‏ها چيست؟ فرمود: نصيحت براي خداوند – عزّ و جلّ -، و نصيحت [و خيرخواهي] براي رسول او، و نصيحت براي کتاب خدا، و نصيحت براي دين خدا، و نصيحت براي جامعه مسلمين. [۱]
مي‏گويم: نصيحت، خيرخواهي است. و ترديدي نيست که تمام اقسام پنج‏گانه فوق با دعا کردن براي تعجيل فرج مولايمان صاحب الزمان ‏عليه السلام حاصل مي ‏شود، زيرا که با ظهور آن حضرت غم و ناراحتي از اولياي خدا برطرف شده و رسول خدا صلي الله عليه و آله مسرور می گردد و احکام کتاب الهي آشکار می شود و دين خدا بر جهان، غالب و فرج براي جامعه مسلمين حاصل خواهد گشت.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
——————————————————————–
[۱] خصال صدوق: ۲۹۴:۱.