آشنایی با امام زمان علیه السلام
《اعیان الشیعه》

کتاب آشنایی با امام زمان علیه السلام ترجمه‌ی بخش سوم کتاب ارزشمند «اعیان الشیعه» از علامه‌ی بزرگوار سیّد محسن جبل عاملی است. این کتاب در هفت فصل به شرح ذیل تدوین شده است:
در فصل اوّل زندگی نامه حضرت مهدی(ع) و نیز ویژگی‌های جسمانی و خلق و خوی و سیره‌ی عملی آن حضرت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل دوم به مسأله‌ی غیبت و وقایع دوران غیبت صغرا و معرفی نایبان خاص امام علب السلام پرداخته می‌شود؛
در فصل سوم، شباهتهای مختلف امام عصر به پیامبران الهی مورد اشاره قرار می‌گیرد.
در فصل چهارم با استناد به براهین عقلی و نقلی مسأله‌ی امامت و زنده بودن و قیام حضرت مهدی به اثبات می‌رسد.
در فصل پنجم چند حکایت از حکایات تشرّف یافتگان به محضر امام عصر ذکر می‌شود.
و در فصل ششم بخشی از نشانه.ها و علامت‌های ظهور مورد اشاره قرار می‌گیرد.
و بخش پایانی کتاب که با عنوان «در کرانه‌ی ظهور» ارائه می شود، مسائلی مانند روز ظهور، مکان ظهور و مدت حکومت و ویژگی‌های جهان در عصر ظهور و… مورد بررسی قرار می‌گیرد.