از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان معجزات و بیّنات زیادی صادر شده تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام سفارت دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى از راوندى روايت کرده که ابوعبد الله بن سروه قمى از مردى اهوازى که عابد و متهجد بود مرسوم به سرور نقل کرده که گفت من: لال بودم که نمي توانستم تکلم کنم پس پدر و عمويم مرا در سن سيزده يا چهارده سالگى به نزد حسين بن روح بردند و التماس آن کردند از حضرت صاحب الامر عليه السلام بخواهد که زبان من گشوده شود. شيخ گفت که شما مأمور شده ايد از آن حضرت که به حاير حسينى عليه السلام برويد. مسرور گفت که بيرون رفتيم به سوى حاير. پس وارد کربلا شده غسل کرديم و زيارت رفتيم، بعد از زيارت پدر و عمويم مرا آواز ذکر کردند که يا سرور پس من به زبان فصيح ايشان را جواب گفتم لبيک. گفتند زبانت گشوده شد؟ گفتم: آرى. ابن سروه گويد که من نسبت او را فراموش کردم و مسرور مردى بود که جوهر آواز.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)