چهار رکن اصلی برای کارنامه‌ی قیام امام مهدی بیان شده:

۱_ حکومت واحد جهانی با رهبری الاهی امام عصر و دست‌یاری مردم صالح و با ایمان اداره خواهد شد.

۲_نظام کامل و عالی اسلامی در سراسر گیتی جامه‌ی اجرا و عمل خواهد پوشید.

۳_بیم و هراس توده‌ی مردم به آسایش و امنیّت بدل خواهد گشت.

۴_همگان خدا را خواهند پرستید و هر گونه بت‌پرستی  ریشه کن خواهد گردید.

چکیده و عصاره‌ی این چهار برنامه همان جمله‌ی مشهوری است که بیش از

هر عبارت دیگری در مورد قائم آل محمد  برزبان پیامبر و دودمان پاکش جاری گشته:

(یملا الارض قسطا و عمدلا کما ملئت ظلما و جورا)

(گیتی را از عدالت و دادگری پر می‌سازد؛ آن‌گونه که از جور و ستم آکنده باشد.)

واژه‌های عدل و قسط، مصداق‌های بی شماری  دارند که تمام مواد برنامه‌ی حضرت مهدی را در بر می گیرد. نوید های چهار گانه‌ی قرآن از همین ردیف اند:حکومت گیتی: حقّ عادلانه‌ی مردم دین‌دار و نیکوکردار است.

نوامیس اسلامی: پیروی از آن تنها راه ایجاد عدالت اجتماعی است.

آرامش و آسودگی: سلب آن دردناک‌ترین جفا در حقّ انسان آزاده است.

یکتا پرستی: تنها عقیده‌ی درست و دادگرانه درباره‌ی پروردگار است.

بی جا نیست که قرآن، هدف رسالتی و تربیتی همه ی پیام آوران ربّانی وفرستادگان الاهی را درعبارت کوتاه(لیقوم الناس بالقسط)- (برای آن‌که انسان هابرابری و دادگری را به پا دارند)_ خلاصه می‌کند.

عدالت به مفهوم گسترده‌اش، خواست فطری و نیاز طبیعی هر فرد از اجتماع است که در پی نهضت امام مهدی چهره‌ی عینی و واقعی خواهد یافت… به امید آن روز.

زمان ظهور منجی دادگر تعیین نشده‌است . به فرموده‌ی پیامبر:

(مثل رستاخیز امام مهدی مثل قیامت است که شما را ناگهانی دربرمی‌گیرد و جز خدا، کسی آن را آشکار نمی‌سازد.)

درروایتی دیگر آن را به شهاب آسمانی که در شب‌های تار، یک باره جوّ زمین  را می‌شکافد وآتش و نوری می پراکند،  تشبیه کرده‌اند.

سبب این نامعیّنی، وابستگی وقت ظهور به مشیّت حکیمانه و حریّت بی‌کرانه‌‌ی ذات اقدس آفریدگار است که در ظّل و ذیل آن، برای پندار و گفتار و کردار آگاهانه،آزادانه و توانمندانه‌ی مردمان، نقش اثر گذار در پیش افتادن یا دیر رسیدن زمان قیام، مقّدر شده است. از این رو ، جز خدا هیچ کس، حتّی پیامبر و امامان را از آن آگاهی نیست. به فرمایش حضرت صادق علیه اسلام :

(هرکس وقتی برای ظهور بیان کند، دروغ گفته است و ما برای این قیام، نه در گذشته تاریخی تعیین کرده‌ایم و نه در آینده خواهیم کرد.)

 

منبع : غلامحسین  ، دکتر تاجری نسب   ؛  انتظار مهدی، بذر انقلاب جهانی ؛ تهران : نشر آفاق