حسن بن علی ابن شعبه از علمای قرن چهارم در کتاب تحف العقول می نگارد:
پايان اخبار پيغمبر و ائمه طاهرين عليهم السلام در زمينه‏هائى كه بيان كرديم و رواياتى كه قيد نموديم. از توقيعات و مكاتبات حضرت صاحب الزمان (ع) با همه تواتر و استقامتى كه در ميان شيعه دارد چيزى نياورديم، چون حديثى كه با وضع كتاب و مطالب اينجا تناسبى داشته باشد بدست نياورديم، با اينكه عقيده ما در حق آن بزرگوار همان عقيده‏اى است كه در باره پدران پيشينش ائمه راشدين سلام اللَّه عليهم اجمعين داريم، و اينك براى مزيد فائده و فزونى مواعظ احاديث ديگرى همانند و هماهنگ روايات سابق بدنبال مى‏آوريم و اللَّه ولى التوفيق و هو حسبنا و نعم الوكيل.