از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام بي‏نيازي مؤمنين به برکت ظهور آن حضرت است. از امام صادق‏ عليه السلام در حديثي آمده: و يک مرد از شما در جستجوي کسي خواهد شد که از مال خودش به او احسان کند و از زکات مالش به او بدهد، احدي را نخواهد يافت که از او بپذيرد. مردم به آنچه خداوند از راه تفضّل به آنان روزي فرموده بي‏ نياز مي‏شوند … .

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)