از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام صبر آن حضرت است. در حديث لوح که در کمال الدين و غير آن به طرق مختلفي روايت شده، در وصف حضرت قائم – عجّل اللَّه فرجه الشريف – آمده: کمال موسي، و درخشندگي عيسي، و صبر ايوب، در وجود اوست.

و چه خوش گفته‏اند:
فَحُزْنِي ما يَعْقُوبُ بَثَّ أَقَلَّهُ – وَ کُلُّ بَلا أَيُّوبَ بَلِيَّتِي
اندوهي که من دارم کم‏ترين مقدارش را يعقوب نداشت، و همه بلاي ايوب قسمتي از ابتلاي من است.
زيرا که انواع بلا بر آن حضرت جمع شده و طولاني شدن آن موجب شدّت مصيبت و ابتلا مي‏باشد. ساعتي بينديشيد، حقيقت مطلب برايتان روشن مي‏شود. پس بر شما باد که براي دل پرخون آن حضرت دعا کنيد و فرجش را از خداوند متعال بخواهيد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترچم مهدی حائری قزوینی)