از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام اجازه تصرف در حقوقي که از آن حضرت در دست ماست. روايتي است که در کافي از مسمع از امام صادق ‏عليه السلام که ضمن حديثي طولاني آمده، امام صادق‏ عليه السلام فرمود: اي ابو يسار! به تحقيق که تمام زمين براي ماست و هر چه خداوند از آن برآرد، همه از براي ماست. – ابويسار – مي‏گويد: به آن حضرت عرض کردم: پس همه مال را براي شما بياورم؟ فرمود: اي ابو يسار! البته ما آن را بر تو حلال کرديم و مباح گردانيديم، پس مال خودت را برگير و هر آنچه از زمين در دست ما شيعيان هست بر آن‏ها حلال است تا هنگامي که قائم ما بپاخيزد و ماليات آن را از آنان بگيرد و زمين را در دست ايشان واگذارد و امّا آنچه در دست غير شيعيان است هر سودي که از آن ببرند بر آن‏ها حرام است و هنگامي که قائم ما بپاخيزد زمين را از دستشان بگيرد و آن‏ها را به خواري از آن بيرون راند. [۱]

بنا بر حکم عقل و نقل هرچه از سوی کسی به انسان برسد مالک واقعی هموست؛ چه صاحب صنعتی به نوآموزی چیزی بیاموزد وی نسبت بدان نوآموز حق استادی دارد و یا صاحب اثری کتابی را نشر دهد امروزه نشر آن اثر را بدون اجازه وی عموم مردم جهان زشت می دارند و مجامع بین المللی ضامن محافظت این حق صاحبان علم و صنعت و … هستند و یا خردمندان جهان نقل مطلبی از کسی در اثری را بدون درج منبع دزدی در علم می دانند و … و بنا بر آیات و روایات فراوانی که در این زمینه از پیامبران الهی به ویژه رسول خدا و خاندان پاک ایشان رسیده است هر چه به ما می رسد به برکت پیغمبر اسلام و خاندان پاک ایشان می باشد و لذا ایشان در تمام نعمت هایی که در دست ماست از ما بدان شایسته تر هستند.

(رک : مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی، ترجمه مهدی حائری قزوینی)
———————————————————————-
پی نوشتها:
[۱] اصول کافي: ۴۰۷:۱.