از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام حيات و زندگي زمين به وجود آن حضرت است. شيخ صدوق در کمال الدين به سند خود از حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام درباره آيه شريفه: «اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها»؛ [۱] بدانيد که خداوند زمين را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد. فرمود: يعني خداوند زمين را به قائم آل محمد عليهم السلام اصلاح فرمايد، يعني پس از جور و ستم اهل زمين، «قَدْ بَيَّنَّا لَکُمُ الآياتِ»؛ به راستي که ما آيات و نشانه‏ها را – به قائم آل محمّد عليهم السلام – براي شما بيان نموديم، باشد که تعقّل کنيد. «أَفَلا تَعْقِلُونَ». [۲]

و از حضرت ابوابراهيم موسي بن جعفر عليهما السلام درباره آيه «يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها»؛ فرمود: نه به وسيله باران، بلکه خداوند – عزّ و جلّ – مرداني بر مي‏ انگيزاند، پس زمين احيا مي ‏شود به خاطر برپايي و زنده شدن عدالت، و اقامه حدّ در آن از چهل روز باران سودمندتر است. [۳]
و در جواهر از سدير روايت است که گفت: حضرت ابوجعفر باقر عليه السلام فرمود: يک حدّ که در زمين برپا شود، پاکيزه‏تر است از چهل شب و روز باران. [۴]
و در کتاب المحجّة از حلبي روايت است که از حضرت ابوعبداللَّه صادق ‏عليه السلام درباره فرموده خداوند متعال: «اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها»؛ پرسيد: حضرت در پاسخ فرمود: يعني به وسيله عدالت پس از جور و ستم. [۵]

(مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)

—————————————————————–
[۱] سوره حديد، آيه ۱۷.
[۲] کمال الدين ۶۶۸:۲.
[۳] المحجّة: ۲۲۲.
[۴] اصل حديث در کافي ۱۷۴:۷.
[۵] المحجّة: ۲۲۲.