از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان بپا داشتن راهنمايان در عصر غیبت ایشان. از جمله فيوضات وجود اقدس آن حضرت، برانگيختن حجّت ‏هايي براي مردم است تا آنان را راهنمايي و ارشاد کنند و امورشان را اصلاح نمايند. در توقيع شريف که در احتجاج روايت شده، آمده است: و امّا در حوادث و پديده‏ هايي که رخ مي ‏دهد، پس به راويان حديث ما مراجعه کنيد، به درستي که آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت اللَّه هستم. [۱]

(رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
——————————————————————
پی نوشتها:
[۱] الاحتجاج ۲۸۳:۲.