نظام سلطه جهانى و جبهه استكباری ستمگران جهان براى استمرار بخشيدن به نفوذ و تسلط و حفظ منافع نامشروع خود، با دقت فراوان، امكانات و نقاط قوت جهان اسلام را زير نظر دارد تا آن ها را به دقت شناسايى كرده و نابود سازد.
يكى از اين نقاط قوّت، انديشه رهايى بخشِ “مهدى باورى ” است كه در خط مشى زندگی امّت مسلمان از جايگاه استراتژيكى برخوردار است. از اين رو ستمگران جهان، سناريوهاى متعددى را جهت تضعيف و نابودى اين انديشه مقدّس طراحى كرده و متناوباً به اجرا گذارده است كه به برخى از آن ها اشاره مي كنيم:

۱. دخالت مستقيم و حمايت از پروسه شخصيت پردازى و مهدى تراشى: حمايت خائنانه استعمارگران و جبهه استكبار از مدّعيان مهدویّت مانند مهدى الصومال در آفريقا، سيد على محمد باب، سيد محمد نوربخش در ايران، ميرزا غلام احمد قاديانى در پاكستان، سيد محمد جونپورى در هند و محمد بن عبدالله القحطانى در حجاز.
۲. تخريب پايه هاى فكرى مهدى باورى از طريق ژست هاى علمي و به ظاهر شرق شناسى: نظام سلطه زير نقاب شرق شناسى، سربازان صليبى خود مانند فان فلوتن، گلدزيهر يهودى، ولهوسن پروكلمان ودونالد سن را با نام مستشرق، راهى كشورهاى اسلامي كرد تا شايد از طريق شبهه سازى و ترديد افكنى، اذهان افراد غير متخصص و غير آشنا با مبانى دقيق اسلامي را مشوب سازند كه متأسفانه در اين باب به توفيقاتى هم نايل شدند و اسلام گرايانى چون احمد امين و محمد رشيد رضا را به اين دام كشيدند.
۳. پرورش و حمايت از خودباختگان سرسپرده داخلى: احمد كسروى، شريعت سنگلجي، سلمان رشدى و احمد الكاتب طعمه اى استكبار جهانى شدند. مغرب زمین با اعطاى مدال هاى نويسنده آزاد انديشه، متفكر منصف و پژوهنده روشنفكر این نویسندگان را به دام خود كشید.
۴. انتشار تبليغات مسموم رسانه اى: مانند ساخت سريالى به نام نوستر داموس كه به مدت سه ماه متوالى از شبكه تلويريونى آمريكا پخش شد و هدف از آن به تصوير كشيدن چهره اى خشن و گرفتارِ جنون قدرت از مهدى موعود و تحريك عواطف ملل غربى عليه اسلام و منجى موعود آن بود. تحريف انديشه ناب مهدويت از طريق ارايه مقالات به ظاهر تحقيقى در كتب معتبر. [۱]

————————————————————————-
[۱] درانتظار ققنوس: ۳۰۹.