آرامگاه جیمز دار مستتر

گروهی از مستشرقان یهودی و مسیحی و گاه کمونیست و یا مادی با بیگانگی همه جانبه از اسلام هریک موضوع مصلح جهانی اسلام ـ یعنی مهدی منتظر و احادیث پیرامون شئون حیاتی و امامتی حضرتش را همانند دیگر حقایق اسلامی ـ را مورد تخطئه و تکذیب قرار داده و به باد سخریه گرفته اند. اینگونه مستشرقان سخنان ابن خلدون مورّخ آندلسی اموی مذهب را دست مایه خود ساخته و بر اعتقادات عموم مسلمانان در طول تاریخ اسلامی تاخته اند؛ همچون:

ـ جیمز دار مستتر (۱۸۴۹ – ۱۸۹۴ م ) [James Darmsteter] زبان شناس و مستشرق فرانسوی در کتاب “مهدی از صدر اسلام تا قرن سیزدهم هجری”، صص ۵۸ تا ۸۶ متن و ص ۱۸۲ تا ۲۱۲ ملحقّات چنین می نگارد:

قرآن، از مهدی صحبت نمی کند (!!) ظاهرا مسلّم است که پیغمبر اسلام آمدن او را خبر داده بود؛ ولی نمی توان گفت که در واقع چه عقیده ای در خصوص مهدی داشته است (؟!) در ضمن بیاناتی که در احادیث به پیغمبر نسبت داده اند این عبارت دیده می شود: «اگر فقط یک روز از عمر دنیا باقی بماند، خداوند تعالی آن روز را به درازا خواهد کشانید تا این که از من یا خاندان من مردی پیدا شود که چهان را از داد پر کند همچنان که از جور پر باشد.» از این عبارت چنین بر می آید که مهدی باید از نژاد محمّد (صلی الله علیه و آله) باشد. شک می توان داشت که محمّد (صلی الله علیه و آله) در این خصوص بدین وضوح بیاناتی داشته باشد(!).

در حالی که در روش کتاب خدا از نام بردن شخصی خودداری می شود و تنها به ویژگی هایی می پردازد که اشتباه ناپذیر است. چه در پیشوایان هدایت و چه در پیشوایان ضلالت. نه نام امیر المؤمنین را می برد و نه نام مخالفانش هم زمانش را. نه نام ابلیس و فرعون و نمرود را می برد و نه امامان هدایت تا فرجام جهان را و تنها به ویژگی های اختصاصی آنان می پردازد که قابل اشتباه نباشد و مورد طمع طمعکاران نشود؛ بسان حکومتی که در آن امنیت فراگیر و آسایش همگانی برای همیشه تاریخ بشر به ارمغان می آید. این روش در کتاب های آسمانی سابق نیز وجود داشته است. همچنان که از سه پیغمبر بزرگ خدا حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد در تورات با این عنوان یاد می شود: آن که با اسب می آید و آن که با الاغ می آید و آن که با شتر می آید. ولی این مستشرقان به این نکات مهم توجه نکرده اند و یا مصلحت را در عدم توجه دیده اند.

برای بررسی سخنان این مستشرقان به بخشهای پاسخ به سوالات پیرامون مهدویت مراجعه کنید. ضمنا مطالعه کتاب:

«فرجام شناسی حیات انسان ج ۲ اثر دکتر غلامحسین تاجری نسب ،مرکز فرهنگی انشاراتی منیر چاپ اول تا : ۱۳۸۷ تهران ISBN: 978-7965-78-1 » توصیه می شود.