جعفر بن محمّد بن متّيل گويد: در حال احتضار ابوجعفر محمّد بن عثمان عمرى رضى اللَّه عنه بالاى سرش نشسته بودم و از او سؤال مى‏كردم و با وى سخن مى‏گفتم و حسين بن روح پائين پايش نشسته بود؛ آن گاه به من التفات كرد و گفت: به من دستور داده ‏اند كه به ابوالقاسم حسين بن روح وصيّت كنم. گويد: من از بالاى سر او برخاستم و دست ابوالقاسم را گرفتم و در مكان خود نشانيدم و خود به پائين پاى وى آمدم.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۷۲، ح ۳۴)