هر چيزى است كه جز خدا، پرستيده شود. در حديثى از امام باقر علیه السلام آمده است: هر پرچمى كه پيش از قيام قائم علیه السلام برافراشته شود، پرچم دار آن طاغوت است.[۱]

—————————————————————-
[۱] المعارف و المعاريف ۷: ۴۳.