“كاسر عَينِه” به معناى چشم شكسته است.
عبيد بن زرارة مى گويد: نزد امام صادق علیه السلام در مورد سفيانى سخن گفته شد. فرمود: او چگونه خروج كند در حالى كه كاسر عينه در صنعاء هنوز خروج نكرده است.[۱]
ممكن است چند احتمال در تفسير “كاسر عينه” وجود داشته باشد كه بهترين آن ها مى تواند بيان رمزى از ناحيه امام صادق علیه السلام باشد كه معناى آن جز در وقت خود آشكار نمى گردد.[۲]

—————————————————————-
[۱] بحارالانوار ۵۲: ۲۴۵
[۲]عصر ظهور؛ على كورانى: ۱۶۲