محاضیر یعنی شتاب کنندگان، شتابزدگان.

در «غيبت نعماني» روايت مسندي از ابو المرهف آمده که امام صادق ‏عليه السلام فرمود: محاضير هلاک شدند. راوي گويد: عرضه داشتم: محاضير چيست؟ فرمود: عجله کنندگان و نزديک شمارندگان، نجات يافتند … . [۱]
و نيز در همان کتاب به طور مسند، از حضرت ابو جعفر باقر عليه السلام روايت آمده که فرمود: «هَلَکَ أَصْحابُ الَمحاضِيرِ وَ نَجَي المُقَرَّبُونَ»؛ شتابزدگان هلاک شدند و نزديک شمارندگان، نجات يافتند…. [۲]
چون ظاهر آن است که مقرِّبون به کسر راء باشد، يعني مؤمناني که منتظرند و ظهور آن حضرت ‏عليه السلام را نزديک مي ‏دانند و همواره انتظارش را مي ‏کشند. و مؤيّد اين مطلب است آنچه در دعاي عهد آمده، که از امام صادق ‏عليه السلام روايت شده: آنان [مخالفان] آن را بعيد مي ‏پندارند و ما فرج و ظهور را نزديک مي ‏دانيم … . [۳]

(رک: مکیال المکارم ؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ ج۲)
————————————————————————————-
[۱] غيبت نعماني، ۱۰۳.
[۲] غيبت نعماني، ۱۰۴.
[۳] بحارالانوار، ۱۱۲:۱۰۲.