مستحب است عهد و بيعت با آن حضرت ‏عليه السلام در هر جمعه تجديد و تازه گردد، نظر به روايتي که فرشتگان هر جمعه در بيت المعمور جمع مي ‏شوند، و عهد ولايت امامان‏ عليهم السلام را تجديد مي ‏نمايند، اضافه بر دعايي که از حضرت سيّد العابدين ‏عليه السلام روايت آمده و بر اين مطلب مشتمل است. اين دعا را در کتاب ابواب الجنّات في آداب الجمعات ياد کرده‏ايم، اضافه بر اين‏که روز جمعه روزي است که خداوند بر ولايت آنان‏ عليهم السلام از جهانيان پيمان گرفته است، – چنان‏که روايت آن را در همان کتاب آورده‏ايم – و اضافه بر اين‏که روز جمعه به آن حضرت – صلوات اللَّه عليه – اختصاص بيشتري دارد، و نيز شايسته است در روز جمعه بيشتر به اين امر اهتمام شود، به سبب آنچه از روايات وارد آمده که در آن روز ثواب کارهاي نيک، مضاعف مي‏ شود، و بدون ترديد اين بيعت از بهترين و مهم‏ ترين حسنات و کامل‏ ترين و تمام ‏ترين عبادات است، چنان‏که بر پويندگان راه ايمان و کمال و يقين پوشيده نيست.

(رک: مکیال المکارم؛ محمدتقی موسوی اصفهانی؛ ج ۲)