زيارت قبر مولايمان امام حسين صله حضرت صاحب الزمان و نيکي نسبت به آن جناب و ساير امامان‏ عليهم السلام مي ‏باشد، و با اين عمل سرور و شادماني در دل امام‏ عليه السلام وارد مي ‏شود و امام ‏عليه السلام مانند ساير پدران بزرگوارش هر صبح و شام براي زوّار قبر امام حسين – صلوات اللَّه عليه – دعا مي ‏کند.

و ابن قولويه در کتاب کامل الزيارات به سند خود از ابان از امام صادق ‏عليه السلام روايت کرده که فرمود: هر کس قبر ابي‏عبد اللَّه‏عليه السلام را زيارت کند، همانا رسول خدا صلي الله عليه و آله را صله نموده و پيوند ما را گرامي داشته، و غيبتش حرام؛ و گوشتش بر آتش [دوزخ] حرام مي‏شود … [۱]
و در همان کتاب به سند خود از عبد اللَّه بن سنان آمده که گفت: به حضرت ابي عبد اللَّه امام صادق‏ عليه السلام عرضه داشتم: فدايت گردم، پدرت مي‏ فرمود: در راه حج هر درهمي که شخص انفاق کند هزار برايش محسوب مي‏ گردد، پس براي کسي که در راهِ رفتن به زيارت پدرت حسين‏ عليه السلام انفاق کند چقدر خواهد بود؟ فرمود: اي پسر سنان! به هر درهم برايش هزار هزار – تا ده هزار شمرد – محسوب مي ‏شود، و به همين ميزان درجات او نيز بالا مي ‏رود، و رضاي خداي تعالي برايش بهتر است، و دعاي محمّد صلي الله عليه و آله، و دعاي اميرالمؤمنين و امامان ‏عليهم السلام برايش بهتر است. [۲]
و در همان کتاب به سند خود از امام صادق‏ عليه السلام آورده که فرمود: از محبوب‏ترين اعمال نزد خداي تعالي زيارت قبر امام حسين ‏عليه السلام است، و بهترين اعمال نزد خداوند شادمان کردن مؤمن است، و نزديک‏ترين حالت بنده نزد خداوند آن است که در حال سجده گريان باشد. [۳]
و به سند خود از معاوية بن وهب آورده که شنيده بود امام صادق‏ عليه السلام دعا مي‏ کند و با پروردگارش مناجات مي‏ نمايد و مي‏ گويد: مغفرتت را بر من و برادرانم و زائران قبر پدرم حسين‏ عليه السلام قرار ده، آنان که اموالشان را انفاق کردند، و بدن‏هاي‏شان را به رنج انداختند، به خاطر رغبت در نيکي به ما و و به اميد ثواب تو با صِلِه ما، و شادمان کردن پيغمبر تو صلي الله عليه و آله، و به منظور اجابت امر ما و خشمگين کردن دشمنانمان، که با اين کار رضاي تو را خواستند، پس [اي خدا] از سوي ما رضوانت را به آنان پاداش ده، و شب و روز ايشان را در حفظ خويش بدار، و به بهترين پاداش‏ها خاندان و اولادشان را پس از آن‏ها باز مي‏ مانند را پاداش ده، و با آن‏ها [يار] باش، و شرّ هرگونه سرکش عنود و هر مخلوق ناتوان و زورمند، و شرّ شياطين انس و جن را آن‏ها دور کن، و برترين چيزي که در غربت از وطن‏هاي‏شان از تو آرزو دارند، و از جهت اين‏که ما را بر فرزندان و خاندان و خويشاوندان خود برگزيده‏اند، به آنان عطا فرماي. بار خدايا همانا دشمنان ما براي‏شان سفرشان [براي زيارت قبور ما] را عيب کردند، ولي عيب‏جويي آن‏ها ايشان را از روي آوردن به سوي ما باز نداشت، به جهت اين‏که با مخالفين ما مخالفت نمايند، پس بر آن صورت ‏هايي که تابش خورشيد آن‏ها را تغيير داده رحم آور، و بر آن گونه‏ها که بر مزار حضرت ابي عبد اللَّه الحسين ‏عليه السلام گردانده مي‏ شوند رحمت آور، و بر آن ديده‏ هايي که اشک‏هاي‏شان به خاطر مِهر به ما جاري است رحمت آور، و بر آن دل‏ها که به خاطر ما محزون و سوزان گرديده رحمت آور، و بر آن فريادي که به خاطر ما بلند مي ‏شود رحمت آور، بار خدايا من آن بدن‏ها و آن جان‏ها را به تو مي ‏سپارم تا آن‏گاه که آن‏ها را بر کنار حوض [کوثر] روز تشنگي بزرگ بياوري… [۴]
و حديث طولاني است، مقداري که محل حاجت بود از آن آورديم، و آن دليل است بر حصول شادماني و سرور براي حضرت صاحب الأمر و ساير امامان ‏عليهم السلام به سبب اين عمل شريف، و اين‏که آن صِلِه آنان و اجابت امرشان و دشمني با دشمنانشان مي ‏باشد.
و در همان کتاب به سند خود نيز از معاوية بن وهب آورده از امام صادق‏ عليه السلام که گويد: آن حضرت به من فرمود: اي معاويه! زيارت قبر حسين ‏عليه السلام را به خاطر ترس وامگذار، زيرا که هر کس آن را ترک گويد آن‏قدر حسرت خواهد کشيد که آرزو کند قبرش در کنارش مي‏ بود، آيا دوست نمي ‏داري که خداوند شخص و سايه تو را در ميان کساني ببيند که رسول خدا صلي الله عليه و آله و علي و فاطمه و امامان‏ عليهم السلام در باره ‏اش دعا مي‏کنند. [۵]
و به سند خود از حلبي آورده که ضمن حديثي طولاني گويد: به حضرت ابي عبد اللَّه امام صادق‏ عليه السلام عرضه داشتم: فدايت گردم، چه مي‏ گويي درباره کسي که زيارت آن حضرت را ترک گويد در حالي که بتواند آن را انجام دهد؟ فرمود: مي ‏گويم او رسول خدا صلي الله عليه و آله و ما را عاق کرده، و امري را که مربوط به اوست سبک شمرده، و هرکس او را زيارت کند خداوند در پي حوائجش خواهد بود، و آنچه از امور دنيايش برايش اهميت دارد را خداوند کفايت کند، و روزي را به سوي بنده خواهد کشانيد، و آنچه انفاق نموده به او باز خواهد آورد، و گناهان پنجاه ساله‏ اش را خواهد آمرزيد، و در حالي که به خاندانش باز خواهد گشت که بر عهده او گناه و خطايي نماند مگر اين‏که از پرونده ‏اش محو شده باشد، پس چنانچه در سفرش از دنيا برود، فرشتگان فرود مي‏ آيند و او را غسل مي ‏دهند، و دري به سوي بهشت به رويش گشوده مي ‏شود، پس هرگاه محشور گردد به او گفته مي‏ شود: به هر درهمي ده هزار درهم برايت هست، و خداوند به تو نظر [عنايت] فرموده، و آن‏ها را براي تو نزد خود ذخيره نموده است. [۶]
و در حديث عبدا للَّه بن حماد بصري از امام صادق ‏عليه السلام است که فضيلت زائر قبر امام حسين ‏عليه السلام را بيان فرموده تا آنجا که گويد: «و امّا آنچه براي او نزد ما خواهد بود: رحمت فرستادن بر او هر صبح و شام مي‏ باشد…»
و در حديث صفوان جمّال از امام صادق‏ عليه السلام است که فرمود: اگر زائر امام حسين ‏عليه السلام بداند که چه شادماني و خرسندي به رسول خدا صلي الله عليه و آله و به اميرالمؤمنين و به فاطمه و امامان ‏عليهم السلام و شهداي از ما اهل البيت مي‏ رسد، و از دعاي ايشان چه چيزهايي به او بر مي‏ گردد، و چقدر از ثواب در دنيا و آخرت به او خواهد رسيد و چه [ثوابي] برايش نزد خداوند ذخيره است، هر آينه دوست خواهد داشت که باقيمانده عمرش در خانه ‏اش ديده نشود… [۷]

رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ جلد ۲)
——————————————————————————————————-
[۱] کامل الزيارات: ۱۲۷، باب ۴۶.
[۲] کامل الزيارات: ۱۲۸، باب ۴۶.
[۳] کامل الزيارات: ۱۴۶، باب ۴۸.
[۴] کامل الزيارات: ۱۱۶باب ۴۰.
[۵] کامل الزيارات: ۱۲۶، باب ۴۵.
[۶] کامل الزيارات: ۱۲۸، باب ۴۶.
[۷] کامل الزيارات: ۲۹۷، ح ۱۵.