وعده‏هاى پيامبران پيشين‏

 

كتاب‏هاى عهديْن قديمى‏ترين كتب آسمانىِ موجود است كه به پيامبران گذشته‏ عليهم السلام منسوب است. متأسّفانه محتواى اين كتاب‏ها از دست‏برد تحريف در امان نمانده و در دوره‏ هاى مختلف، دست‏هاى آلوده با اغراض دنيوى، حقايق اين كتب را مخدوش  كرده‏ اند ؛ به ويژه در اوان آشكار شدن پيامبر آخرالزمان، برخى عالمان دنياپرست به منظور نگه‏داشتن رياست ظاهرى خود، بسيارى از بشارات روشنى را كه بر حضرت “محمّد”صلى الله عليه وآله وسلم و جانشينان گرامى او دلالت داشت، حذف كردند يا از صراحت انداختند. با اين همه، هنوز هم بشاراتى در همين كتاب‏ها نسبت بعثت حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم و به آمدن مهدى موعود باقى مانده است.

آيين مسيحيّت:

برخى از بشارات انجيل‏ بر وجود موعود عبارت است از:

۱- انجيل مَتّى‏(۱۰)، باب ۲۴:

۳۴* هر آينه به شما مى‏گويم: تا اين همه واقع نشود، اين طايفه نخواهد گذشت. ۳۵* آسمان و زمين زايل خواهد شد؛ ليكِن سخن من هرگز زايل نخواهد شد. ۳۶* امّا از آن روز و ساعت هيچ كس اطلاع ندارد؛ حتّى ملائكه‏ ى آسمان؛ جز پدرِ من و بس … ۴۳* ليكِن اين را بدانيد كه اگر صاحب خانه مى‏دانست در چه پاس از شب دزد مى‏ آيد، بيدار مى‏ماند و نمى‏گذاشت كه به خانه ‏اش نقب زند. ۴۴* لهذا شما نيز حاضر باشيد؛ زيرا در ساعتى كه گمان نبريد، پسر انسان(۱۱) مى‏آيد. ۴۵* پس آن غلام امين و دانا كيست كه آقايش او را بر اهل خانه‏ى خود بگمارد تا ايشان را در وقت معيّن خوراك دهد؟ ۴۶* خوشا به حال آن غلامى كه چون آقايش آيد، او را در چنين كار مشغول يابد! ۴۷* هر آينه به شما مى‏ گويم كه او را بر تمام ما يَمْلَك خود خواهد گماشت. ۴۸* ليكِن هرگاه آن غلام شرير با خود گويد كه: آقاى من در آمدن تأخير مى‏ نمايد ۴۹* و شروع كند به زدن هم‏قطاران خود و خوردن و نوشيدن با مِىْ گساران، ۵۰* هر آينه آقاى آن غلام آيد؛ در روزى كه منتظر نباشد و در ساعتى كه نداند ۵۱* و او را دو پاره كرده نصيبش را با رياكاران قرار دهد؛ در مكانى كه گريه و فشار دندان خواهد بود.

 

اين بيان نيز، بسيار روشن و دور از ابهام، به موعود جهان اشاره دارد كه عيسى‏ عليه السلام از آسمان فرود مى‏آيد و در ركاب او خدمت مى‏كند. با تصريح به قطعيّت ظهور آن موعود، زمان قيام او نامعلوم است و اين همان بشارتى است كه پيغمبر اسلام و ائمّه‏ى هدى‏ عليهم السلام فرموده‏اند كه زمان ظهور حضرت بقيّة اللَّه الاعظم‏ عليه السلام نامعلوم است و هيچ كس، جز خداى متعال، زمان آن را نمى‏ داند و هنگامه‏ى برپايى آن ناگهانى است و چون حضرتش بيايد، بر سراسر گيتى و جهان هستى حكومت مى‏راند؛ چنان كه در بخش فوق بدان اشاره دارد: «او را بر تمام ما يَملك خود خواهد گماشت» و با جمله‏ى «هر آينه به شما مى‏گويم» تأكيد مى ‏كند كه ظهور موعود ابداً تغيير پذير نيست و حتماً واقع مى‏شود.

 

برنجيان، جلال،  فرهنگ و تمدّن جهان در عصر موعود / طور تهران، ۱۳۸۲.