غیر از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان آن بزرگوار وکلای گوناگونی در سراسر جهان اسلام در عصر غیبت صغری داشتند که از آنان نیز بیّنات زیادی صادر می شد تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام وکالت را دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى در مدينه المعاجز روايت کرده از شیخ کلینی از على ابن محمد روايت کرده که از جانب ناحيه به سوى وکلاء فرمانى بيرون آمد که در آن منع شده از زيارت قبر کاظمين و قبر حسين عليه السلام. بعد از چند روز خليفه حکم نمود که هر کس به زيارت اين دو مشهد برود او را گرفته عقوبت نمايند و دانسته شد که منع آن جناب از اين باب مراعات حال شيعيان خود فرموده اند.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)