غیر از سفرای چهارگانه حضرت صاحب الزمان آن بزرگوار وکلایی در زمان پدر گرامی خویش داشتند که از آنان نیز بیّنات زیادی صادر می شد تا مردم تقین کنند که ایشان از سوی امام زمان علیه السلام مقام وکالت را دارند از آن جمله است:
سيد بحرينى در مدينه المعاجز روايت کرده از ابو جعفر محمد بن جرير طبرى که احمد بن اسحق اشعرى شيخ صدوق وکيل حضرت عسکرى عليه السلام بود و بعد از وفات آن بزرگوار توقيعات در باب وکالت او از صاحب ناحيه بيرون آمده قائم به امر سفارت گرديد و اموال از ساير جهات به سوى او روانه شد. با خود برده تسليم نمود. در باب برگشتن به قم استيذان نمود. اذن مراجعت بيرون آمد با اخبار به آن که به قم نمي رسى بلکه در اثنای راه ناخوش شده وفات خواهى کرد و در خبرى ديگر وارد شده گفتى توقع نمود جواب آمد که در وقت حاجت به تو خواهد رسيد. پس در منزل حلوان مريض شد و وفات کرد و در آنجا مدفون شد و همراهان او کافور خادم را ديده بودند در آن منزل که ايشان را به وفات احمد خبر داده تعزيت گفته و دانسته شد به جهت او از مولى خود حسب الوعده کفن آورده بود.

(دارالسلام در احوال حضرت مهدی علیه السلام؛ محمود عراقی)