انجام کلیه اعمال مستحب به نیابت امام زمان

آقایان، کلیه اعمال خیریه مستحبی‌تان را به نیابت امام زمان کنید. این خیلی اثر دارد. می‌خواهید به صله رحم بروید از خواهر زاده‌تان که ناخوش است احوالش را بپرسید، برادرزاده‌تان که فقیر است کمکش کنید یا لااقل احوالش را بپرسید، به نیابت از امام زمان بروید. به عیادت مومن می‌خواهید بروید به نیابت از امام زمان بروید. هر عمل خیر مستحبی که دارید به نیابت از امام زمان انجام بدهید. اینجا اسراری دارد که من فاش نمی کنم.