ابو سالم كمال الدّين محمّد بن طلحه شافعى (۶۵۰ ه. ق)

در طبقات الشافعيّه آمده است:” وى، يكى از مصادر امور و رؤساى بزرگ بود.فقه و ديگر علوم را فراگرفت. از فقها و دانشمندان عقايد و مذاهب به شمار مى‏آمد. مدّتى منشى سلطان بود و در اين كار به مقام عالى رسيد. علم حديث را نيز از محدّثان تحصيل كرد. در حلب و دمشق حديث گفت و حافظ دمياطى و مجد الدّين بن عديم شاگرد او بودند”.

يكى از آثار باارزش وى كتاب مطالب السؤل في مناقب آل الرّسول است كه در آن طى دوازده باب، راجع به ائمّه طاهرين- صلوات اللّه عليهم اجمعين- سخن گفته است‏

و در باب دوازدهم چنين سروده است:

فهذا الخلف الحجّة قد أيّده اللّه‏ هداه منهج الحقّ و آتاه سجاياه‏
و أعلى في ذرى العلياء بالتّأييد مرقاه و آتاه حلى فضل عظيم فتحلّاه‏
و قد قال رسول اللّه قولا قد رويناه و ذو العلم بما قال إذا أدرك معناه
يرى الأخبار في المهديّ جاءت بمسمّاه‏ و قد أبداه بالنّسبة و الوصف و سمّاه

 

و يكفي قوله منّي لاشراق محيّاه و من بضعته الزّهراء مرساه و مسراه‏
و لن يبلغ ما أوتيه أمثال و أشباه‏ و إن قالوا هو المهديّ ما مانوا بما فاهوا

آن حضرت جانشين و حجّتى است كه خداوند او را تأييد نموده است.

او را به راه راست هدايت كرد و سجاياى خويش را به او عطا كرد.

و زيورهاى فضيلتى عظيم به او مرحمت فرمود و آن حضرت هم لباس فضيلت را به تن كرد.

رسول خدا سخنى فرموده كه ما آن را روايت كرده‏ايم.

و آن‏كس كه به آنچه پيامبر فرموده، علم پيدا كند؛ هرگاه معناى سخن آن حضرت را درك كند، خواهد ديد كه اخبارى درباره علامات مهدى وارد شده و رسول خدا نسب و صفت و نام وى را آشكار كرده است.

آن رسولى كه پاره تنش زهرا، محل وقوع و روانه شدنش (به علم وجود) است.

و اگر بگويند؛ او مهدى است؛ در آنچه گفته‏اند، دروغ نگفته‏اند.