روشنى بشارت‏هاى قيام موعود در ميان اديان توحيدى موجب شده است افراد زيادى اقدام به تشكيل جامعه‏ هاى آرمانى كنند. يهوديان، مسيحيان و حتّى مسلمانان خواه شيعه، خواه سنّى در ادوار گوناگون مدّعى تشكيل جامعه ‏ى نمونه شده‏ اند. حتّى اين موضوع در ميان اديان غير توحيدى نيز مشاهده می ‏شود.
گرچه ادّعاى جملگى آنان نا كارآمد بوده است؛ ولى اين اقدامات خود گواهى صادق بر قطعى بودن اين بشارت‏ها ميان تمامى امم است.
هندوها:
“شرى اُروبيندو” (۱۸۷۲ – ۱۹۵۰ م.) شاعر، مرتاض و نويسنده هندى است؛ چندين كتاب و مقاله هم‏چون: مبانى فرهنگ هند، الاهه ‏ى زندگى و كمال مطلوب در وحدت انسانى از او باقى مانده است. وى در آثار خود می ‏كوشد تا نشان دهد كه مذهب معنوى همه ‏ى بشر، به ويژه در روزگار معاصر “اميد به آينده” است؛ آينده ‏اى كه در آن آزادى، دادگرى، برادرى و برابرى جهان انسانى را سامان خواهد بخشيد. وى در سال ۱۹۱۴ ميلادى به تشكيل مدينه ‏ى فاضله ‏ى كوچكى، در منطقه‏ى “پوندى شرى”، در ۱۷۰ كيلومترى جنوب “مَدْرِس” اقدام كرد كه هنوز با حدود ۲۰۰۰ شهروند، برقرار است. آرمان او پس از وى توسّط پيروانش دنبال شد. منشور قانونى اين “اميد آباد” در سال ۱۹۸۸ ميلادى از تصويب پارلمان هند گذشت و هم اكنون، مردمانى با ملّيّت ‏هاى مختلف در اين منطقه مشغول تلاش و كوشش براى ادامه‏ى حيات اين تفكّرند.[۱]

(رک. دکتر جلال برنجیان: آینده جهان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ پنجم؛ طور تهران؛ تهران؛ ۶-۷-۹۰۴۲۷-۹۶۴:ISBN)

________________
پی نوشتها:
[۱] شرى اروبيندو، مقاله‏اى به نام: شيرينى واسااينگار هندى، نقل از مجلّه ‏ى پيام يونسكو ، شماره‏ى ۳۹، ۱۳۵۱ ش.، صص ۴ – ۱۳ و لطف اللَّه سليمان مصرى، مقاله‏اى به نام: تحقّق يك رؤيا، نقل از مجلّه ‏ى پيام يونسكو، شماره‏ ى ۲۷۲، ۱۳۷۱ ش.، صص ۴۶ – ۴۹ به نقل از آن: دكتر غلام‏حسين تاجرى نسب، مهدويّت در قرآن و سنّت، (رساله ‏ى دكترى)، صص ۱۴۹ – ۱۵۰.