از جهات موجب برای دعای بر فرج امام زمان علیه السلام برپا کردن حدود الهي است. در دعايي که به وسيله عثمان بن سعید عمري از خود آن حضرت روايت شده چنين آمده است: «وَأَقِمْ بِهِ الحُدُودَ المُعَطَّلَةَ وَالأَحْکامَ المُهْمَلَةَ»؛ و به وسيله او حدود تعطيل شده و احکام کنار مانده را برپا کن.

و در کتاب کمال الدين از امام صادق‏عليه السلام ضمن تشريح زمان ظهور آن حضرت آمده است: و در آن زمان حدود الهي برپا مي‏شود. [۱] در حديث ديگري آمده: به درستي که برپا شدن يک حد از حدود الهي پاکيزه‏تر از چهل شبانه‏روز بارش باران است. [۲] . چنان‏که از حضرت ابوجعفر باقرعليه السلام منقول است و در بحث «حيات الأرض به؛ زنده ماندن زمين به برکت اوست»، مطالبي که مناسب اين موضوع هست خواهد آمد، ان شاء اللَّه تعالي. و در بحار از امام صادق‏عليه السلام روايت شده که: دو خون در اسلام از سوي خداوند مباح و روا است، اما هيچ کس درباره اين دو خون به آنچه خداوند دستور فرموده حکم و داوري نمي‏کند تا اين‏که خداوند قائم اهل البيت‏عليهم السلام را برانگيزد، پس در آن‏ها به حکم الهي حکم خواهد فرمود و در آن بيّنه و شاهد نخواهد خواست؛ يکي، زناکار محصن که سنگسارش مي‏کند؛ و ديگري منع کننده زکات که گردنش را مي‏زند. [۳] .
حدّ زاني محصن (مرد زن‏دار يا زن شوهرداري که مرتکب زنا شده باشد، با شرايطي که در فقه آمده) همان سنگسار است و اين‏که اجراي اين حکم را مخصوص به امام زمان‏عليه السلام قرار داده از نظر حکم به مقتضاي علم واقعي آن حضرت است، و اين‏که برخلاف زمان ساير امامان‏عليهم السلام حدود با شبهات دفع نخواهد شد.

(رک: مکیال المکارم؛ محمد تقی موسوی اصفهانی؛ مترجم: مهدی حائری قزوینی)
—————————————————————————-
پی نوشتها:
[۱] کمال الدين ۶۴۷:۲.
[۲] فروع کافي ۱۷۴:۷.
[۳] بحار الانوار ۳۲۵:۵۲.