از مواقعي که دعا براي تعجيل فرج تأکيد بيشتري دارد، پس از نماز صبح است و دليل بر اين معني روايتي است که مجلسي در کتاب «مقباس» در تعقيب نماز صبح آورده که: پس از نماز صبح پيش از آن‏که حرفي بزند صد بار بگويد: «يا رَبِّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمّّدٍ وَ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ»؛ پروردگارا! بر محمد و آل او درود فرست و گشايش کار آل محمد را زودتر برسان و گردنم را از آتش [دوزخ] رهايي بخش.