جعفر بن احمد گويد: ابراهيم بن محمّد در باره امورى نامه نوشت و درخواست كرد براى نوزاد وى نامى بنهد. پاسخ سؤالات وى رسيد، امّا چيزى در باره نوزاد ننوشته بود و آن فرزند درگذشت وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
گويد: در مجلسى بين بعضى از دوستان ما سخنى ردّ و بدل شد و به يكى از آنها نامه ‏اى صادر شد و شرح ماجراى آن مجلس در آن نامه بود.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۲۶۳، ح ۲۲)