ابو الحسن محمّد بن احمد داودىّ از پدرش روايت كند كه گفت: نزد ابو القاسم حسين بن روح (سفیر سوم) -قدّس اللَّه روحه- بودم كه مردى از او پرسيد: معناى قول عبّاس به پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم چه بود كه گفت: عموى شما ابو طالب به حساب جمّل اسلام آورد و با دستش شصت و سه را برشمرد. او گفت: مقصود از آن اله احد جواد است.
و تفسير آن چنين است كه كه الف يك و لام سى و هاء پنج و الف يك و حاء هشت و دال چهار و جيم سه و واو شش و الف يك و دال چهار است كه مجموع آن شصت و سه مى‏شود.

در شرح این حدیث شریف سخن بسیار است برای اطلاع از آن به کتب روایی مراجعه شود. یکی از آن ها یعنی در سن ۶۳ سالگی.

(كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، صص: ۳۰۱-۳۰۲، ح ۴۹)