وقتى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء قيام مى كند، براى هر مرز و بومى از زمين، فرمانروايى تعيين مى كند. و به او مى فرمايد: برنامه كار تو در دست توست، چنانچه در هنگام انجام وظيفه، مشكلى پيش آمد – كه حكم آن را ندانستى – به كف دست خود نگاه كن و بر طبق آن چه در آن مى يابى، رفتار نما.[۱]

در برخى منابع، ظاهر شدن كف دست در آسمان، يا ظاهر شدن صورت و سينه و كف دستى در نزد چشمه خورشيد، از علائم ظهور حضرت نام برده شده است.[۲]
در معجزات حضرت مهدى ارواحنا له الفداء نقل كرده اند كه حضرت به پرنده اى كه در هوا در حال پرواز است مى نگرد و پرنده به اشاره حضرت بر روى كف دست آن گرامى فرود مى آيد و به قدرت آفريدگار به امامت مهدى ارواحنا له الفداء گواهى مى دهد.[۳]

————————————————-
[۱] غيبة نعمانى: ۳۱۹ و بحارالانوار ۵۲: ۳۶۵ و ۵۳: ۱۹.
[۳] منتهى الاَمال، باب ۱۴، فصل ۷
[۳] الزام الناصب ۲: ۲۰۵ و عقدالدرر: ۹۷.