نايب فرستادن به منظور زيارت از سوي امام زمان علیه السلام از وظايف مستحبّي مؤمنان است،

رجحان اين عمل ظاهر مي‏ باشد، زيرا که ياري نمودن بر نيکي و تقوي است، و مودّت نسبت به ذوي القُربي (= خاندان پيغمبر صلي الله عليه و آله) و صِلِه امام‏ عليه السلام مي ‏باشد.
بلکه براي استحباب آن به تمام آنچه در حج و طواف و نايب گرفتن ديگري که حج و طواف در روایات رسیده است، مي‏توان استدلال کرد و استناد جست.